Korona skep ’n geleentheid soos selde tevore vir skole

deur Hugo Vermeulen: Hoof van Opleiding by die SOS

Uit krisisse kom daar altyd goeie dinge en veral geleenthede na vore.  Die wêreld en Suid-Afrika is in ’n krisis en dit het die potensiaal om of in ’n ramp vir ons skole of in ’n geleentheid soos min te ontaard.

Wêreldwyd weet gemeenskappe dat die onderwyser sentraal staan in die opvoedingsproses. Skole is die middelpunt van onderrig en steeds die beste plek van onderrig vir die massa, maar die kinders is nou by die huis en gaan dalk vir langer as verwag by die huis moet bly.

Wat gaan ons doen as die skole nie 16 April kan open nie en kinders so weke se kontaktyd met hul onderwysers verloor?

Skoolhoofde en onderwysers weet ook dat verlore kontaktyd bitter moeilik ingehaal gaan word.  Daar is dus die behoefte aan kreatiewe oplossings.

Is daar maniere om die onderwyser se onmisbare rol in die onderrig van leerders te kombineer met moderne tegnologie?  Die antwoorde hiervoor is reeds ontwikkel en beskikbaar, maar word nog heeltemal onderbenut deur skole in Suid-Afrika.  Die sogenaamde vervlegde leer-onderrigstyl is juis ontwikkel om moderne tegnologie en gesonde klaskamerpraktyke te laat saamwerk (vleg of “blend”) tot voordeel van die onderrigleerproses. 

Daar is etlike modelle reeds ontwikkel en met sukses beproef soos die “omgekeerde klaskamer-model”.  Met hierdie metode berei die kind tuis voor en in die klas word daar sinvol voortgewerk op die kennis wat reeds ingesamel is nog voor hy/sy instap by die klas. 

Nou kan die onderwyser baie meer diepte aan sy les bied en fokus op  die ontwikkeling van noodsaaklike vaardighede soos selfgerigte leer, vasbyt, uitgestelde bevrediging, nuuskierigheid, selfwerksaamheid, dankbaarheid en selfs samewerking.  Hierdie is almal vaardighede wat noodsaaklik vir oorlewing gaan word.

Leerders kan dus tuis wees, maar reeds voorberei vir inhoude.  Waar kry ‘n mens die inhoude?  Is daar Video-lesse van toponderwysers of selfs regstreekse uitsendings via die internet beskikbaar? Talle platforms is reeds ontwikkel soos Wolkskool vir Afrikaansprekende leerders wat juis fokus op videolesse, inhoude en selfs assesserings (toetse) waar elke kind op sy eie tyd en teiken kan vorder.   Hierdie leerders gaan dus reeds skoolgereed die nuwe skoolkwartaal binne (wanneer dit ook al begin).

Ons onderwysleiers moet dus nou die Korona-krisis/geleentheid benut om die onderrig-leermodel te vernuwe na iets wat modern en standhoudend is.  Die geleentheid is in on eie hande.

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.