Korona skep ’n geleentheid soos selde tevore vir skole

deur Hugo Vermeulen: Hoof van Opleiding by die SOS

Copy of GRATIS 33

Uit krisisse kom daar altyd goeie dinge en veral
geleenthede na vore.  Die wêreld en
Suid-Afrika is in ’n krisis en dit het die potensiaal om of in ’n ramp vir ons
skole of in ’n geleentheid soos min te ontaard.

Wêreldwyd weet gemeenskappe dat die onderwyser sentraal
staan in die opvoedingsproses. Skole is die middelpunt van onderrig en steeds
die beste plek van onderrig vir die massa, maar die kinders is nou by die huis
en gaan dalk vir langer as verwag by die huis moet bly.

Wat gaan ons doen as die skole nie 16 April kan open nie en kinders so weke se kontaktyd met hul onderwysers verloor?

Skoolhoofde en onderwysers weet ook dat verlore kontaktyd
bitter moeilik ingehaal gaan word.  Daar
is dus die behoefte aan kreatiewe oplossings.

Is daar maniere om die onderwyser se onmisbare rol in die onderrig van leerders te kombineer met moderne tegnologie?  Die antwoorde hiervoor is reeds ontwikkel en beskikbaar, maar word nog heeltemal onderbenut deur skole in Suid-Afrika.  Die sogenaamde vervlegde leer-onderrigstyl is juis ontwikkel om moderne tegnologie en gesonde klaskamerpraktyke te laat saamwerk (vleg of “blend”) tot voordeel van die onderrigleerproses. 

https://skole.co.za/korona-gratis-toegang-tot-die-wolkskool/

Daar is etlike modelle reeds ontwikkel en met sukses beproef soos die “omgekeerde klaskamer-model”.  Met hierdie metode berei die kind tuis voor en in die klas word daar sinvol voortgewerk op die kennis wat reeds ingesamel is nog voor hy/sy instap by die klas. 

Nou kan die onderwyser baie meer diepte aan sy les bied en fokus op  die ontwikkeling van noodsaaklike vaardighede soos selfgerigte leer, vasbyt, uitgestelde bevrediging, nuuskierigheid, selfwerksaamheid, dankbaarheid en selfs samewerking.  Hierdie is almal vaardighede wat noodsaaklik vir oorlewing gaan word.

Leerders kan dus tuis wees, maar reeds voorberei vir
inhoude.  Waar kry ‘n mens die
inhoude?  Is daar Video-lesse van
toponderwysers of selfs regstreekse uitsendings via die internet beskikbaar?
Talle platforms is reeds ontwikkel soos Wolkskool vir Afrikaansprekende
leerders wat juis fokus op videolesse, inhoude en selfs assesserings (toetse)
waar elke kind op sy eie tyd en teiken kan vorder.   Hierdie leerders gaan dus reeds skoolgereed
die nuwe skoolkwartaal binne (wanneer dit ook al begin).

Ons onderwysleiers moet dus nou die Korona-krisis/geleentheid
benut om die onderrig-leermodel te vernuwe na iets wat modern en standhoudend
is.  Die geleentheid is in ons eie hande.

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags


Lees meer...