Kry ‘n voorsprong vir universiteitstoelating met Nasionale Normtoetse (NNT)

Binnekort sal u kind waarskynlik ’n akademiese geletterdheidstoets moet aflê as addisionele toelatingskriterium tot universiteit. Dit mag die Akademiese en Kwantitatiewe Geletterdheids-komponent van die Nasionale Normtoetse of NNT’s (National Benchmark Tests of NBTs) of ʼn soortgelyke toets wees.

Hoekom is voorbereiding vir die NNT’s nodig?


By Tukkies het ons voorbereiding van kandidate vir hierdie soort toetse destyds gemeet as ‘n 15%-voordeel. Ons voorbereidingswerk behels:
• ’n Werkwinkel van drie uur wat ’n oefentoets insluit
• Interpretasie van die resultate
• ’n Boek van vyf toetse wat vir verdere oefening gebruik kan word

Die reëlings is maklik

Datum: 22 April
Tyd: 14:30-17:30
Plek: Hoërskool Zwartkop, Centurion, in samewerking met SOS
Koste: R595 (sluit werkboek van vyf toetse in)
Betaalbaar voor 13 April 2022

homework gb6948fed1 1280

Bankbesonderhede:

Language Courses and Tests
Standard Bank Hermanus
Rekeningnommer: 10163450755
Takkode: 050312 (of 051001 vir aanlyn betalings)
Bevestiging aan [email protected]


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis