Maak leer ‘n persoonlike reis met die hulp van Differensiasie

Deur Maryke Bellingan

Onderwysspesialis: Wiskunde

Watter gedagte of assosiasie kom by jou op wanneer jy die woord differensiasie hoor? In my kop sien ek dadelik die Engelse woord “different” en dis presies waarna dit verwys – elke kind is uniek  met sy eie karakter, godgegewe talente, persoonlike belangstellings, manier van leer en uitdagings. As ouers wil ons graag glo dat ons vulletjie is ‘n resiesperd is. Ons wil graag hê dat ons kinders die beste opvoeding moet kry en met selfvertroue deur die lewe wandel. Die realiteit is dat jou kind in ‘n klas vol kinders onderrig word, maar tog wil jy hê dat die onderwyser na jóú kind se persoonlike behoeftes sal omsien.

Ons is soms onder die indruk dat regverdigheid beteken dat elke leerder presies dieselfde verstand, aanleg, aandag, opvoeding of tyd ontvang Met hierdie tipe gedagtegang, kan daar dan net sowel geredeneer word dat as twee leerders val en een maak sy knie seer, en die ander sy elmboog, die onderwyser vir beide ʼn pleister op hulle linkervinger plak.

Differensiasie is ʼn onderrigbenadering waarbinne die onderwyser die leerinhoud, proses, en omgewing aanpas volgens die unieke behoeftes van elke leerder in die klaskamer. Dit beteken dat in plaas daarvan dat alle leerders presies dieselfde leerervaring beleef, elke kind se leerstyl, vermoëns en belangstellings in ag geneem word. Differensiasie se fokus is nie net op die leerder wat leeruitdagings beleef nie, maar ook die leerder wat verryking nodig het. Al die onderwerpe word met al die leerders behandel, maar onderrig vind op verskillende maniere plaas.

Hoe kan dit jou kind help?

Differensiasie verseker dat die werk op so ‘n manier aangepas word dat dit vir jou kind sin maak. Dit kan behels dat daar meer visuele hulpmiddels gebruik word vir ‘n kind wat visueel leer, of praktiese aktiwiteite vir diegene wat leer deur te doen. Dit kan ook behels dat hindernisse wat in die  vorige graad se werk  beleef is, aangespreek word voordat daar aanbeweeg word.

As kinders in ‘n omgewing is waar hul unieke behoeftes erken en aangespreek word, voel hulle meer gemotiveerd en selfversekerd oorhul vermoë om te leer.

Differensiasie moedig aktiewe deelname aan. As jou kind se leerstyl in ag geneem word, is die kans groter dat hy of sy meer betrokke sal wees by die leerproses.

Wat kan jy as ouer doen?

Maak seker dat jy ‘n oop kommunikasielyn met jou kind se onderwyser het. Bespreek jou kind se sterkpunte, uitdagings, en leerstyle en vra hoe differensiasie in die klaskamer toegepas kan word.

Jy kan differensiasie ook tuis toepas deur jou kind se leerervaring aan te pas. Indien jou kind byvoorbeeld ‘n liefde vir wetenskap het, kan jy eksperimente tuis doen of relevante boeke en video’s saam kyk.

Leer jou kind om sy of haar eie leerstyle en voorkeure te herken. Dit sal hulle in staat stel om selfstandig strategieë te ontwikkel wat hul leer bevorder.

Dit is belangrik om in ag te neem dat jou kind se boek nie noodwendig dieselfde as die ander kinders s’n gaan lyk nie. Jou kind is uniek en die onderwyser het dit raakgesien – wees dankbaar. ‘n Goeie verhouding en vertroue in jou kind se vermoëns, verseker die beste onderrigbenadering.

Differensiasie binne die klaskamer kan daartoe bydra dat jou kind se unieke karakter tot uiting kom en dat hy/sy tot die beste van hul vermoë presteer. Vat hande met jou kind se onderwysers hierin en ontgin jou kind se volle potensiaal!


Tags

skoolleierskap, SOS, toekoms


Lees meer...