Eendagseminaar vir mans - 1 Maart 2019

Hiermee word jy uitgenooi na ’n eendagseminaar vir mansonderwysers.

Dit vind plaas op 1 Maart 2019 by Leriba Hotel in Centurion.

Mansonderwysers beklee ’n unieke posisie in die onderwys, en daarom is
dié seminaar daarop gerig om jou toe te rus om jou plek vol te staan as opvoedkundige en vaderfiguur (in loco parentis) in ’n wêreld wat
enorme uitdagings aan seuns stel.

Op die koop toe gaan ons jou inspireer vir die roeping van onderwys, baie lag en saam pret hê.

KOSTE: R750 vir SOS-lede • R1 250 vir nie-lede

Bankbesonderhede:

Skoleondersteuningsentrum (SOS)
FNB
Rekeningnommer: 62794628548
Takkode: 210554
Verwysing: Mans+Naam en Van

Ek woon kongres by as 'n vakvereniging-lid

R750

Ek is nie 'n lid nie, maar wil aansluit as 'n lid

R200 per jaar +R750

Ek woon graag opleiding by as 'n nie-lid van die SOS

R1250