Matriekverslag

Matriekverslag - 2023

Afrikaanse skole, hoewel hulle slegs 8% van die skole uitmaak wat die DBO se NSS-eksamen skryf, presteer buitengewoon goed. Met 'n slaagsyfer van 85,1%, oortref hulle die nasionale gemiddelde van 82,9%. Interessant genoeg, alhoewel die aantal Afrikaanse skole afneem, met 'n daling van 686 in 2021 tot 555 in 2023, het die gemiddelde aantal kandidate per skool toegeneem tot 124, wat aansienlik hoër is as die nasionale gemiddelde van 101 kandidate per skool.


Vorige matriekverslae

Matriekverslag - 2022

Afrikaanse skole presteer uitstekend. Leerders in Afrikaanse skole het ’n slaagpersentasie van 85,5% behaal, in vergelyking met die 80,1% wat nasionaal behaal is. Sedert die SOS die Matriekverslag in 2016 begin publiseer het, het Afrikaanse skole jaarliks daarin geslaag om hul slaagsyfer bo 80% te hou. Die DBO se syfers toon dat die getal Afrikaanse skole tot 675 in 2022 afgeneem het, maar die gemiddelde getal kandidate in elke skool het toegeneem.

Matriekverslag - 2021

Hierdie verslag is gegrond op syfers van die 2021 NSS-eksamen wat op 21 Januarie 2022 deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO) bekendgemaak is. Angie Motshekga, minister van die DBO, het ’n slaagsyfer van 76,4% aangekondig. Dit is 0,2% hoër as die slaagsyfer in 2020.

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2020

Hierdie verslag is gegrond op syfers van die 2020 NSS-eksamen wat in Februarie 2021 deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO) bekendgemaak is. Angie Motshekga, minister van Basiese Onderwys, het op 22 Februarie 2021 ’n slaagsyfer van 76,2% aangekondig. Dit is 5,1% laer as die slaagsyfer in 2019.

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2019

Matriekuitslae is tans die enigste maatstaf om die standaard van onderwys in Suid-Afrika te bepaal. Sedert die wegdoen van die Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA), is dit belangrik om rigtingbepalende gevolgtrekkings daarvolgens te maak. Die doel van hierdie verslag is om ’n kritiese blik op die eksamenuitslae te werp, met spesifieke verwysing na die prestasie van Afrikaanse skole.

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2018

"Ten spyte van beperkte staatsbefondsing, toenemende staatsinmenging en politieke druk om te verengels, is Afrikaanse skole steeds eilande van uitnemendheid waar leerders se matrieksertifikaat ’n grondige bousteen op hul loopbaanpad vorm."

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2017

"Afrikaanse skole beklee heelwat topposisies op die SOS se Top 20-lyste in kernvakke soos Wiskunde, Rekeningkunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe."

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2016

"Die stand van nasionale Wiskunde-onderrig moet na aanleiding van die afgelope matriekuitslae die grootse enkele bron van bekommernis vir die onderwysdepartement te wees."

SOS Verslag: Matriekuitslae - 2015

"Daar was ʼn groot afname in leerlinge van graad 2 tot matriek oor die betrokke tydperk, met net meer as die helfte van die graad 2-groep van 2004 wat nie aan die einde van die 11 jaar vir die matriekeksamen ingeskryf het nie."

Gesels met ons