Mediaverklarings

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

2021/04/21 - Skooltoelatings moet taal in ag neem

Die sentralisering van mag oor skoleplasings deur die Departement van Onderwys (DBO) het reeds nadelige gevolge vir skole ingehou. Die voorgestelde toelatingsbeleid het ten doel om selfs méér mag aan die DBO te gee.

2021/04/21 - Skooltoelatings moet taal in ag neem

Die sentralisering van mag oor skoleplasings deur die Departement van Onderwys (DBO) het reeds nadelige gevolge vir skole ingehou. Die voorgestelde toelatingsbeleid het ten doel om selfs méér mag aan die DBO te gee.

2021/04/01 - Voorgestelde veranderinge aan Kodering- en Robotikakurrikulum moeilik uitvoerbaar

Die vereistes om Robotika suksesvol aan te bied, is omvattend en die Departement van Onderwys (DBO) – of skole – gaan groot aanpassings aan hulle begrotings moet maak om die nodige toerusting aan te koop en in stand te hou.

2021/03/05 - SOS vereer Afrikaanse skole vir topprestasies

Die top 20-Afrikaanse skole se 5 160 kandidate het altesaam 10 956 onderskeidings in die 2020-eindeksamen behaal.

2021/03/02 - Eksamengerig of toekomsgereed?

“Standaarde mag nooit verlaag word ter wille van ’n hoër slaagsyfer nie. Ons wil graag sien dat die volle potensiaal van leerders ontsluit word.”

2021/02/25 - Minder onderwysers, hoër druk op infrastruktuur

ʼn Skrale 0,8%-groei in die begroting vir die vergoeding van onderwysers, asook onderwysers wat vroeër aftree, veroorsaak ʼn ernstige tekort aan die aantal beskikbare onderwysers. Die tesourie erken sélf dat die gebrek aan geld vir onderwysers se salarisse tot “negatiewe leeruitkomste” sal lei.

2021/02/22 - 2020 se matrieks wys hul veerkragtigheid

Die SOS wil die sukses van 2020 se matriekgroep, saam met hul hardwerkende onderwysers en ouers, vier en glo dat 2020 nie net ʼn jaar van uitdagings was nie, maar ook een van groot geleenthede.

2021/02/19 - Eis dieselfde hoë standaarde van alle eksamenliggame

“Die IEB maak onder andere van gevorderde tegnologie gebruik om die integriteit van eksamens te verseker en word aan baie hoë standaarde gehou. Die DBO kan gerus aan dieselfde standaarde gemeet word.”

2021/02/04 - SOS bied geloofwaardige plaasvervanger vir ANA's

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se Gestandaardiseerde eksamen (GSE), wat vir die eerste keer in 2018 afgelê is, bied ’n onafhanklike en geloofwaardige plaasvervanger vir die Departement van Basiese Onderwys (DBO) se Jaarlikse Nasionale Assessering (ANA) wat in 2014 die laaste keer plaasgevind het.

2021/01/15 - Skole langer toe - Aanlyn onderrig bied sekerheid

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) beklemtoon dat aanlyn onderrig ʼn noodsaaklike deel uitmaak van onderwys tydens die pandemie. Verdere verlies aan onderrigtyd sal leerders benadeel – veral in skole wat steeds nie opsies vir aanlyn leer in plek het nie.

2021/01/13 - Geen grondige rede om skole later te heropen

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) ondersteun die veilige heropening van skole. Dit is belangrik dat leerders so gou moontlik terugkeer skool toe om verdere akademiese agterstand te voorkom. Skole is veiliger omgewings as ander openbare ruimtes. Hul roetine om die Covid-pandemie te bekamp is omvattend en verlede jaar reeds deeglik ingeoefen.

Gesels met ons

>