Musiek kan help met leerderondersteuning

deur Juanita Bredenhann
Musiek- en ontwikkelingspesialis

Kinders se natuurlike aanvoeling en liefde vir musiek kan tot voordeel in die klaskamer aangewend word om ‘n verskeidenheid van leerprosesse te ondersteun. Met musiek vind leer deur speel plaas – dit is opwindend en vergemaklik die leerproses. Dit is pret om musiek saam te maak in ‘n groep en dit dra by tot die ontwikkeling van sekere sosiale- en kommunikasievaardighede.

Musiek maak nie net leer genotvol nie, dit help ook jou brein ontwikkel. Dit verander en versterk breinstrukture en het ‘n groot invloed op hoe jy klanke verwerk. Musiek stimuleer jou brein op ‘n georganiseerde manier en kan gebruik word om jou taalvaardighede te verbeter, want musiek en taal word in dieselfde deel van die brein verwerk. Hierdie deel van jou brein help jou om inligting in beide taal en musiek te onthou.

Musiek met struktuur maak dat ons dit nie as geraas ervaar nie en makliker daarna luister. Jong kinders geniet dit veral om eenvoudige liedjies oor en oor te sing, want ‘n erkenbare struktuur help dat hulle dit makliker onthou en weergee wat weer ‘n impak het op hulle taalontwikkeling.

Musiek bevat verskeie komponente wat almal ‘n impak op die brein het. Een van die belangrikste eienskappe wat musiek vir leerderondersteuning bied, is ritme. Ritme skep orde en struktuur in musiek en kan dieselfde vir die brein doen. Ritmiese bewegings, soos om ritmes te klap of ritmies te loop, help om jou balans te ontwikkel en verbeter jou brein se verwerkingspoed. Ritmewerk bevorder ook jou psigomotoriese vaardighede en jou vermoë om volgordes te bepaal wat belangrik is vir taal- en wiskundevaardighede.

Jy hoef nie ‘n musikale kenner te wees om musiek se voordele in jou klas te gebruik nie. Begin eenvoudig deur elke oggend of in jou taallesse ‘n liedjie saam met jou klas te sing en  doen bewegings daarmee saam. Neem 5 minute en laat die klas ritmies saam klap of stap tussen lesse om ‘n stimulerende breuk tussen aktiwiteite te skep. Hou die ritme op ‘n matige pas en probeer versnelling vermy. Maak dit vir jou klas lekker deur dit saam met hulle te geniet.

Wanneer jy musiek deel maak van jou lesse skep jy ‘n vrugbare aarde vir leer en ontwikkeling om op ‘n opwindende manier plaas te vind en skep jy ‘n vreugdevolle atmosfeer in jou lesse.


Juanita Bredenhan Kongres 2024

Juanita Bredenhann het 20 jaar se ervaring as ‘n Musiek- en ontwikkelingspesialis en het ook ‘n agtergrond in klank en ritme terapie. Sy bied werkswinkels plaaslik sowel as internasionaal aan.

 

 


Tags

leerdersondersteuning, musiek, Skoleondersteuningsentrum, SOS


Lees meer...