My kind gaan kleuterskool toe

Marietjie Havenga

Onderrig- en leerspesialis
Kleuterskool

Dis die begin ‘n nuwe fase en ‘n opwindende mylpaal in ‘n huishouding wanneer jou kleuter voorskool betree. Die onbekende kan egter oorweldigend wees vir beide die kleuter en die ouer. Maak dus seker dat jy die nuwe reis positief benader en die regte gewoontes kweek om hierdie fase optimaal te geniet en suksesvol aan te pak.

Vyf goeie wenke vir gelukkige kleuterjare:

  1. Vestig ‘n roetine

Kleuters ontwikkel ‘n begrip van tyd wanneer ‘n dagprogram in ‘n bepaalde volgorde plaasvind. Slaaptye, eettye en ander aktiwiteite, byvoorbeeld, storietyd, gee vir kleuters ‘n mate van voorspelbaarheid oor hoe die dag gaan verloop. Dit skep sekuriteit, omdat dit die vrees vir onsekerheid in die kiem smoor.

Dit is normaal vir kinders om aanvanklik skeidingsangs te ervaar wanneer hulle met kleuterskool begin. Die ouer help die kleuter om die skeidingsangs vinniger te oorkom wanneer daar ‘n vaste afskeidsritueel is wat deel uitmaak van die kind se roetine. Vermy om afskeid lank te maak of om stilletjies te verdwyn. Jou kleuter het nodig om te weet dat jy weggaan, maar dat jy ook weer terug sal kom. Konsekwentheid gaan vir jou kind die versekering gee dat jy weer terugkom, omdat jy elke dag dieselfde groetritueel volg.

Daar is baie buitemuurse aktiwiteite en die opsies kan ‘n ouer totaal oorweldig. Vermy ‘n oorvol program en skeduleer die aktiwiteite in die regte tydgleuf wat by die kleuter se daaglikse roetine aansluit. Skeduleer die aktiwiteite gedurende speeltyd en beperk dit verkieslik na nie meer as twee aktiwiteite per week nie. Vryspel is van onskatbare waarde. Jou kleuter moet ook leer om self te speel en nie elke sekonde van die dag vermaak hoef te word deur voorgeskrewe aktiwiteite nie.

  1. Ontwikkel selfstandigheid

In ons gejaagde lewe is ouers so geneig om eerder iets vir jou kind te doen, voordat daar vir die kind ‘n geleentheid gebied word om dit self te doen. Dit is vinniger, sonder drama en dit word immers reg gedoen, maar hoe gaan jou kind selfstandigheid ontwikkel as hy/sy nie bietjie mag sukkel en stoei totdat hulle dit uiteindelik regkry nie?

Basiese onafhanklikheidstake in ‘n kleuterskool sluit die gebruik van die badkamer, self aantrek, self eet en opruim na speel in. Dit bevorder die kleuter se selfvertroue en dit het ‘n direkte invloed op jou kind se algehele aanpassing in die kleuterskoolomgewing. Terwyl die aanmoediging van onafhanklikheid belangrik is, moet dit ouderdomsgeskikte take wees wat haalbaar is vir die kleuter. Die beste manier om nuwe vaardighede aan te leer is deur aan te hou probeer. Ouers se geduld en ondersteuning help om hierdie proses in ‘n positiewe ervaring te omskep.

  1. Betrokkenheid en kommunikasie met die skool

‘n Positiewe ouer se gesprekke is ook positief. Kleuters neem waar en luister wat en hoe jy van hulle skool en juffrou praat. Hou altyd in gedagte dat die skool en die ouers as ‘n span die kleuter saam grootmaak. Volg ‘n spanbenadering en jy sal die heel beste uit jou kleuter en jou kleuter se onderwyseres kry. Raak saam opgewonde oor die prettige aktiwiteite, nuwe maatjies en die opwindende dinge wat hy/sy leer by die skool.

Maak jouself en jou kind vertroud met die skoolomgewing en lees die kommunikasie wat huis toe gestuur word. Woon ouer-onderwyservergaderings en geleenthede by om op hoogte van skoolsake en jou kind se ontwikkeling te bly.

  1. Ontwikkel sosiale vaardighede

Kleuters wat vir ‘n eerste keer skool toe gaan, weet nog nie presies hoe om maats te maak nie. Ouers kan hierdie vaardigheid help ontwikkel deur speelafsprake of sosiale interaksies met ander kleuters te fasiliteer. Die klasonderwyseres sien die kleuters in ‘n speelomgewing bymekaar en kan gewoonlik baie goeie aanbevelings maak vir die regte maatjies vir jou kind. Speelafsprake gee jou kleuter die geleentheid om te oefen om te deel, beurte te maak en ander basiese sosiale maniere aan te leer.

Elke kind is uniek en het sy/haar eie temperament en persoonlikheid. Vermy om jou kind te vergelyk met die ander kleuters. In kleuterjare maak elke maand se ontwikkeling ‘n groot verskil. Dit is nie billik of realisties om ‘n Januarie-verjaarder en ‘n Desember-verjaarder wat in dieselfde klas is, se vermoëns teen mekaar op te weeg nie. Fokus eerder op jou kind se individuele groei. Laat jou kind toe om selfstandig sosiale situasies te hanteer. Jy as ouer kan die interaksie help fasiliteer, maar waak teen mikrobestuur of inmenging wanneer jou kleuter interaksie met hulle maats het.

  1. Kweek verantwoordelikheid

Betrek jou kleuter wanneer jy sy/haar skooltas en kosblik pak. Vra byvoorbeeld dat hy/sy ‘n warm truitjie vir jou gee wat jy in die tas kan pak en ‘n stel skoon klere. Kommunikeer oor wat julle saam inpak (al doen jy as ouer eintlik hierdie werk), sodat die kleuter kan sien wat hy/sy elke dag saamvat skool toe en vir watter doel dit gepak word. Moedig jou kleuter aan om alles wat in die tas gepak is, weer die middag terug te bring huis toe en hulle eie besittings op te pas. Merk jou kleuter se persoonlike items, sodat die juffrou verlore goedere makliker kan terug besorg.

Hoewel kleuterskool prettig en informeel is, bly dit belangrik dat die kleuter getrou skool bywoon. Ouers trap gereeld in die strik om die kleuter by die huis te los indien hy/sy nie die dag lus is vir skool nie en ‘n bietjie huil voor skool. Kleuters wat van jongs af leer dat hulle deur hulle emosies verantwoordelikhede kan ontwyk, gaan moeilik hierdie vaardigheid op ‘n latere ouderdom aanleer.

Elke kleuter is uniek en aanpassing of nuwe omgewings word nie dieselfde deur elke kleuter beleef nie. Luister na jou kind se gesprekke oor die skool en bied die nodige ondersteuning en aanmoediging om hierdie nuwe hoofstuk so gemaklik en aangenaam as moontlik te maak.

Geniet hierdie opwindende fase in jou kind se lewe!


Tags

kleuterskool, Skoleondersteuningsentrum, SOS


Lees meer...

Gesels met ons