‘n Hand vol wenke vir die eerste Afrikaanse Vraestel

 1. Jy moet die oggend voor die vraestel ‘n goeie ontbyt eet en die eksamenlokaal met selfvertroue betree, want jy en jou onderwysers het goed voorberei vir dié vraestel.
 2. Drink vooraf genoeg water sodat jy nie in die warm weer dehidreer nie.
 3. Sorg dat jy teen die aand voor die eksamen ‘n oorhoofse kennis van al die afdelings in die Taalstrukture en -konvensies het, naamlik:Klankleer, Spelling, Skryftekens, Morfologie/Woordvorming, Woordsoorte, Sinsleer/Sinsoorte, Woordeskat (Erfgoed, Leengoed, Eiegoed), Idiome/uitdrukkings/spreekwoorde, Afkortings, Betekenisleer en figuurlike taal (Sinonieme, Antonieme, homofone, ensovoorts) en Kritiese taalgebruik.
 1. Benader die vraestel met ‘n plan:
  • Lees alle tekste baie noukeurig
  • Neem kennis van die opdragwoorde by al die vrae, byvoorbeeld – haal aan met aanhalingstekens, evalueer, gee ‘n voorbeeld, skryf ‘n verduidelikende sin, vergelyk die tekste, skryf ‘n frase neer, en so meer. Onderstreep die opdragwoorde.
  • Gee net die antwoord wat gevra word en presies soos wat dit gevra word.
  • Kyk na die puntetelling en maak seker dat stapelvrae in dieselfde volgorde as die vraag beantwoord word.
  • Benut die volle twee ure tot jou beskikking om die vraestel te beantwoord – elke punt sal bydra tot goeie uitslae!
 2. Jou vraestel word saamgestel met:
  • ‘n Begripsleesstuk (700-800 woorde) en ‘n visuele teks waaraan jy ongeveer 50 minute moet bestee;
  • ‘n Opsomming waar jy sewe kernfeite uit ’n teks van 350 woorde in een paragraaf van 90 woorde moet formuleer. Gebruik ongeveer 30 minute vir dié afdeling.
  • ’n Taalafdeling (Taalstrukture en -konvensies) wat in drie vrae van 10 punte elk opgedeel word. Die vrae word gebaseer op een of twee advertensies, ’n strokiesprent en ’n leesstuk (150-200 woorde). Bestee ongeveer 40 minute aan dié afdeling.

’n BESPREKING VAN ALLE AFRIKAANS HUISTAALVRAESTELLE DEUR KUNDIGES IS HIER BESKIKBAAR: 


Tags


Lees meer...