’n Onderwysstelsel is net so goed soos die gehalte van sy onderwysers!

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) se visie is om die toekoms van christelike, Afrikaanse onderwys te verseker deur gehalte onderrig wat reeds bestaan in stand te hou en, waar nodig, nuut te bou.

Afrikaanse skole in Suid-Afrika vaar uitstekend op elke opvoedkundige terrein. Te midde van druk vanuit verskeie oorde, bly Afrikaanse skole steeds eilande van uitnemendheid wat vir ouers waarde vir geld en vir leerders ’n skoolloopbaan van wêreldgehalte bied.

Die SOS fokus daarop om Afrikaanse onderwys veral op drie maniere te ondersteun:

Vakverenigings

Voortgesette ontwikkeling en ondersteuning van onderwysers deur middel van professionele vakverenings speel ’n belangrike rol in enige goeie onderwysstelsel. Deur wêreldgehalte seminare, kursusse en kongresse sorg die SOS vir onderwysers se deurlopende ontwikkeling en maak ons seker dat onderwysers in Afrikaanse skole met die nuutste kennis en vaardigheid toegerus word. Toepaslike hulpbronne, werkkaarte en assesserings dra vêrder by tot uitnemende onderrig. Onderwysers kan inskakel by die SOS se vakverenigings vir Wiskunde, Afrikaans Huistaal, Wetenskap, Handelsvakke en Grondslagfase-onderwysers, sowel as ’n vakvereniging wat fokus op die ontwikkeling van leierskap.

Beskerming van regte

Die SOS gee raad aan skole oor effektiewe bestuur en help hulle om die staat se politieke en administratiewe uitdagings te weerstaan. Aktivistiese veldtogte word vanuit die SOS van stapel gestuur, dikwels in samewerking met ’n netwerk van Afrikaanse organisasies. Die onlangse veldtog in Gauteng om ouers en skole se reg op taal en vrye keuse tydens skooltoelatings te beskerm, is maar een voorbeeld hiervan. Verder doen die SOS navorsing oor aktuele onderwyssake om rigting aan die breër onderwysgemeenskap te gee.

Wolkskool

Die SOS fokus op die ontwikkeling van ’n bekostigbare, Christelike Afrikaanse skolestelsel. Die Wolkskool vorm die kern hiervan en maak ’n integrale deel uit van die oplossing vir Afrikaanse skole.

Tegnologie het die wêreld drasties verander. Net so kan onderwys ook toenemend die voordeel van tegnologie benut. Die Wolkskool-stelsel is ontwerp om gehalte onderwys te verseker aan alle Afrikaanse leerders in Suid-Afrika. Leerders in afgeleë dorpe kan deur Die Wolkskool toegang kry tot gehalte inhoud en goeie onderwysers om te verseker elke kind se volle vermoë word verwesenlik.

Onderwysers in gewone skole kan met behulp van platforms soos Die Wolkskool leerders beter diagnoseer en assesseer. Met gereelde, akkurate terugvoer tot hul beskikking, kan onderwysers die klas-inhoud so struktureer dat dit alle leerders akkommodeer. Omdat tegnologie goed aangewend kan word om beter en vinniger terugvoer van leerders te kry, kan onderwysers verseker dat leerders leeruitkomste bereik.

Die Wolkskool kombineer die persoonlike vaardighede van opvoedkundiges met die beste e-leerpraktyke, e-boeke en diagnostiese assessering vir optimale leer en bring mee so dat onderrig en leer skaalbaar, bekostigbaar en inklusief te raak.

Die SOS werk om elke skool in ons land, waar onderrig in Afrikaans aangebied word, by te staan om in die toekoms steeds onderrig van wêreldgehalte te bly bied. Ons glo dat hierdie belegging die hoogste opbrengs lewer – suksesvolle leerders wat hul skoolloopbaan voltooi met verskeie keuses vir tersiêre opleiding en beroepe. Soos die McKinsey verslag uitwys: ’n Onderwysstelsel is net so goed soos die gehalte van sy onderwysers!


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis