Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2021 vir hoërskole én laerskole

Stel jy belang in geskiedenis of het jy dit as vak op skool? Dan het die FAK die ideale geleentheid om jou kennis te toets en uit te brei.

Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2021 vir hoërskole

Die FAK se Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade – ’n aanlyn toets vir leerders van graad 8 tot 12 – word in 2021 vir die tweede keer aangebied. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis met drie hoofafdelings, nl. Afrikaanse taalgeskiedenis, Afrikanergeskiedenis en Westerse geskiedenis.

Vanjaar is die tema die Pionierstydperk (1652 tot 1820). Vyf e-publikasies oor hierdie tema is opgestel om as bronne te dien vir vanjaar se toets.

Die geskiedenisolimpiadesal uit twee rondtes bestaan. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae.

Afdeling 1: Afrikaanse taalgeskiedenis, sal vrae hê oor die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans tydens die Pionierstydperk (1652 tot 1820).

Afdeling 2: Afrikanergeskiedenis sal vrae insluit oor die Pionierstydperk (1652 tot 1820). Drie e-publikasie is beskikbaar: Algemene inligting, monumente en erfenisterreine, asook belangrike persone.

Afdeling 3: Westerse geskiedenis, sal die kennis toets oor gebeurtenisse wat tussen 1652 en 1820 plaasgevind het, soos die Bataafse oorlog; Napoleontiese oorloë; herroeping van die Edik van Nantes; Franse Hugenote; Britse Setlaars; Martin Luther; Franse rewolusie.

Diegene wat deurdring na rondte 2 kry spesifieke onderwerpe oor hierdie Pionierstydperk en moet dan ’n opstel skryf waar standpuntstelling, beredenering en algemene kennis getoets word. Om deur te dring na rondte twee moet ’n kandidaat minstens 80% in rondte 1 behaal het.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat. Almal wat deurdring na die tweede rondte ontvang ’n medalje sowel as ’n erkenningsertifikaat.

Pryse sal soos volg wees: Die algehele wenner ontvang R5000; tweede prys R2500 en derde prys R1000. Die wenskool ontvang R10 000 en ’n FAK-Wisseltrofee vir geskiedenis.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.

Leerders kan vanaf 26 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by olimpiade.co.za inskryf.

Alle navrae kan gerig word aan [email protected]

Belangrike datums:

Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 24 Augustus 2021.

Tweede rondte – opstel moet aanlyn ingedien wees teen 17 September 2021.

Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2021 vir laerskole

Die FAK se Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade word ook vanjaar vir laerskoolleerlinge aangebied in die vorm van ’n aanlyn toets vir leerders van graad 4 tot 7. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Die bronne vir die laerskole se Geskiedenisolimpiade is die Patriot Troefkaarte, ’n plakkaat oor die patriotte en die boekie – Klopdisselboom: idiome oor waens en trekdiere. Skole wat deelneem, sal een stel kaarte, ’n plakkaat en ’n idiomeboekie gratis ontvang. Verdere stelle kaarte kan @ R100 + koeriergeld en die Idiome-boekie @ R50 + koeriergeld by die FAK aangekoop word.

Die leerlinge moet die Patriot Troefkaarte-speletjie speel (hetsy in die klas of by die huis) om hulle te help om die inligting oor die patriotte te leer vir die aanlyn toets. Die Idiomeboekie moet deurgewerk word sodat die leerlinge multikeusevrae daaroor sal kan antwoord.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat.

Pryse sal soos volg wees: Die algehele wenner ontvang R1000; tweede prys R500 en derde prys ’n gratis toer deur die Voortrekkermonument. Die toptienleerders sal ook elk ’n pakkie Patriot Troefkaarte en ’n Tydtoer-speletjie ontvang. Die wenskool ontvang R5000 en ’n FAK-Wisseltrofee vir geskiedenis.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.

Leerders kan vanaf 26 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by olimpiade.co.za inskryf.

Alle navrae kan gerig word aan [email protected]

Belangrike datums:

Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 17 Augustus 2021


Tags

FAK, Geskiedenis, SOS


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis