Nie almal kan wen nie, maar daarin lê die sukses

deur Mariesa Candiotes

Wolkskooldosent

Dit is in ons wese ingebou dat enige moeder-hen nesskrop en haar kuikens beskerm. Die feit bly staan, natuurlik wil ons die kuikens beskerm teen seer wat deur mense veroorsaak word of teen situasies wat tot mislukking en teleurstelling kan lei, maar op die lange duur, baat geen kuiken by hierdie tipe hommeltuig-beskerming nie. Ons skrop in die grond rond vir geleenthede wat die kuikens kan aangryp en sukses kan behaal, maar ons kuikens moet leer om mislukkings te kan hanteer en te oorkom, want nie almal gaan ‘n medalje kry nie, dit is die realiteit.

Hier volg so paar kuiken-uitdagings:

Dis akademiesetoekenningsaand en die kuikens het hard gewerk deur die jaar, maar palm geen toekennings in nie. Moeder-hen se hart pyn saam, want die lewe is tog so onregverdig. Een van die kuikens word nie na ‘n maatjie se verjaarsdagpartytjie genooi nie en weer krimp jou hart in een. Die kuikens het hoeveel vraestelle vooraf uitgewerk, maar behaal nie die verwagte A-simbool nie. 

Bogenoemde is maar ‘n voorbeeld van teleurstellings en mislukkings wat ons kuikens ervaar. Ek sê weer, dit gaan teen ons grein om nie in te gryp en dit vir hul makliker te maak nie. 

Moeder-hen, ons kuikens gaan eendag die nes verlaat en dit is belangrik om hulle as gebalanseerde, goed afgeronde, jong volwasse kuikens die wêreld in te stuur. Kuikens wat op hul beurt weer self kan nes skrop, self konflik kan hanteer en self ‘moeilike’ situasies kan baas raas en groei in die proses. 

Kuikens wat nie leer om mislukkings te hanteer nie, raak angstige volwassenes en kom maklik in die gewoonte dat iemand anders dit vir hulle sal doen. 

Mislukkings is daadwerklike deel van die kronkelpad wat tot sukses lei. Om te kan misluk, weer te probeer, weer te misluk en harder te werk messel die fondasie stewig vas vir ‘n kuiken net die nodige vaardighede om selfstandig te kan optree, verantwoordelikheid vir hul gedrag, dade en optrede te neem en meer veerkragtigheid te openbaar.

Hoe kan ons mislukkings in sukses verwerk?

  • Maak seker dat die kommunikasie aanhoudend prioriteit geniet. Gesels gereeld met jou kind oor situasies wat angs of teleurstelling tot gevolg het. Moenie raas nie, maar luister om te luister.
  • Hou die onderwyser se spreekwoordelike ‘kroon’ op hul kop. Moet nooit, maar nooit jou kind se onderwyser voor hul sleg praat nie. Nie net verloor jou kind die nodige respek vir hul onderwyser nie, maar sal daar ʼn daadwerklike afname in belangstelling vir die vakgebied ontstaan. Ons is gewoond aan op die meeste 3, miskien 4 kuikens by die huis te behartig, maar plaas jouself in die onderwyser se skoene, waar meer as dertig kuikens se onderrig haar of sy verantwoordelikheid is. Nie dieselfde ‘plaas’ opset nie.
  • Begin by die ‘probleem’ of die oorsaak en werk terug na die oplossing deur leiding aan te bied met vrae. Vra jou kind, wat dink jy kon jy anders gedoen het? Op watter manier kan jy die situasie verander? Hoekom dink jy is daardie persoon se optrede reg of verkeerd? Wat kan anders in die toekoms gedoen word?
  • Moenie jou kuikens se probleme vir hulle probeer oplos nie en weerhou daarvan om vir elke mieliepit-probleem die skool te nader. Daarin sal hul nooit die nodige sosiale vaardighede bemeester nie.
  • Bou ʼn vennootskap verhouding met jou kuiken/s se onderwyser.

Die pad na sukses is nie liniêr nie. Sukses word slegs behaal deur innoverend te wees, te misluk, weer te probeer en alternatiewe oplossings te ontdek. Onthou dat enige mislukkings lei tot buite die boks denke, innovasie en veerkragtigheid. Dit is beter om op ‘n vroeë ouderdom te leer hoe om mislukkings en teleurstellings te oorbrug, wat dan tot sukses lei. 

Mislukking en teleurstelling is ʼn kombinasie tussen gevaar en ʼn geleentheid. ʼn Mislukking of teleurstelling hou gevaar in, maar dit is ook ʼn leergeleentheid.


Tags

mislukkings, SOS, sukses, wen


Lees meer...