Verslag oor onderwysers se gemoedstoestand


Agtergrond

Die SOS meen dit is noodsaaklik om goeie onderwysers so lank moontlik in Suid-Afrikaanse skole te hou en daarom het ons ondersoek ingestel na die gemoedstoestand van ons onderwysers en hoe lank hulle beplan om in die beroep te bly. Ons het probeer vasstel watter aspekte van die beroep onderwysers onderkry, sowel binne as buite die klaskamer.

Gesels met ons