Onderwysers, waarheen nou?

deur André Badenhorst, Navorser by Die Wolkskool

Die korona-krisis sorg vir groot onsekerheid by onderwysers. Leiers sê vir ons dat die wêreld onomkeerbaar verander het. Dit laat verskeie vrae ontstaan: As dinge so eensklaps kan verander, waarin lê ons sekuriteit dan?

Boonop is daar onsekerheid oor die toekoms van ons kinders. Leer ons kinders die regte inhoud en vaardighede? Watter impak het die Vierde Industriële Revolusie op wat in my klaskamer gebeur? Gaan ek as onderwyser deur tegnologie vervang word en dit teen almal se beterwete?

Die onsekerheid word verder aangehelp deur die oneindige vloei van inligting oor hoe ons as onderwysers die veranderinge moet hanteer. Almal gee raad en daar is baie teenstrydige boodskappe.

Die “nuwe normaal” skep talle geleenthede

Tóg is daar talle gebeure wat mens positief stem. Met dié dat skole gesluit is, het onderwysers, ouers en leerders begin planne maak en Die Wolkskool het binne een maand met 100 000 inskrywings gegroei! Gemeenskappe staan ook saam en die Solidariteit Beweging Krisisfonds samel binne enkele weke meer as R 9 miljoen in om te help waar nood is. Matrikulante word ondersteun deur Netwerk 24 se #MySkool veldtog en Die Wolkskool se direkte uitsending van klasse is al vir vier weke volstoom aan die gang.

Dis alles goed en wel, maar as die onderwyswêreld nou so verander het, wat staan ons te doen as ons terugkeer skole toe?

Moet ons anders dink oor die manier van skoolhou?

Onderwyskundiges vra dieselfde vraag reeds ‘n geruime tyd. Wêreldwyd begin akademie en onderwys hande vat en oplossings word op groot skaal in verskeie lande geïmplementeer.

Tewens, filosowe soos John Dewey met sy “ervaringsleer” en Benjamin Bloom met sy “Taksonomie vir kognitiewe leer” het reeds in die vorige eeu presies dieselfde probleem probeer aanspreek.

Tegnologie het intussen so gevorder dat Bloom en Dewey se drome vir goeie onderwys al meer uitvoerbaar begin word. Populêre tegnologie-integrasiemodelle soos SAMR en TPACK het saam met die inisiatiewe vir 21ste Eeuse Vaardighede en die raamwerk vir Gobale Bevoegdhede sedert die draai van die eeu opgespring. Hierdie modelle bied rigting aan ons onderwysers om ons leerders toe te rus vir die komplekse wêreld met sy toenemende verandering waarin ons tans leef.

Benut die geleentheid voor dit verdwyn!

Die geleentheid is nou hier. Kenners sê vir ons dat daar in krisistye, soos nou, die meeste geleenthede vir innovasie is. Die reëls en beperkings van jarelange, gevestigde praktyk is ewe skielik losgewikkel en jy is vryer as ooit om iets nuuts te probeer… voordat die nuwe manier van doen weer normaliseer.

Kenners sê ook vir ons dat rigiede modelle nie meer werk nie; dat dit wat jy in die klaskamer doen, ‘n ontdekkingsreis is wat aansluit by die wêreld van onsekerheid.

Hoe eet mens ‘n olifant op?

Ons ken almal die vraag: “Hoe eet mens ‘n olifant op?” Die antwoord is: “Happie vir happie”.

Dis juis hierdie beginsel wat die 4 Skuiwe Protokol van Scott McLeod en Julie Graber so handig maak. Dit maak die bogenoemde modelle en raamwerke baie konkreet en uitvoerbaar.

Die beginsel is eenvoudig: Met ‘n paar klein skuiwe binne jou gewone, daaglikse lesse, word jou leerders oor die bestek van ‘n jaar blootgestel aan al die aspekte van vernuwende onderwys. In die gees van samewerking van die nuwe wêreld, is die 4 Skuiwe Protokol ‘n oopbron. Enigeen kan daaraan help werk. Die Protokol is alreeds geslyp deur insette en terugvoer van honderde skole waar dit geïmplementeer is.

Hoe begin ek op ‘n nuwe manier klas gee?

Stap 1 – Voltooi die vraelys

Die Skoleondersteuningsentrum het ‘n vraelys vir onderwysers, skoolbestuur en die lede van die beheerliggaam ontwikkel, gegrond op die 4 Skuiwe Protokol. Antwoorde op hierdie vrae gee jou ‘n duidelike prentjie hoe onderrig in jou klas en jou skool lyk. Sodra die onderskeie partye binne die skool die vraelys voltooi, het ons genoeg data om aan elke skool individueel terugvoer te gee. Hierdie terugvoer kan dien as beginpunt vir oorweging en implementering van innoverende, nuwe onderrigmetodes. Die SOS sal ook verslag doen oor die breë tendense.

Stap 2 – Maak gebruik van Die Wolkskool

Hier by Die Wolkskool is baie van ons ervare onderwysers hard besig met nagraadse studies oor vernuwende onderwys. Ons doen juis navorsing oor hoe om inhoud soos Die Wolkskool te integreer met die klaskamer. Moet dus nie langer wag nie! Raak dus deel van die SOS se vakverenigings, sluit aan by Die Wolkskool en tree in gesprek met ons!

Stap 3 – Doe zo voort!

Baie dankie aan al ons onderwysers vir julle toewyding en harde werk. Die SOS se 2019 Matriekverslag toon dat  Afrikaanse onderwys fiks en gesond is. Die veerkragtigheid van ons onderwyskorps binne hierdie krisistyd skep hoop vir ’n vrye, veilige en voorspoedige toekoms vir ons jeug hier aan die suidpunt van Afrika. Doen dus wat jy reeds uitnemend doen en vat hande met die SOS om nuwe metodes en tegnologie optimaal deel van jou klaskamer te maak.

Afrikaanse onderwys het jou bitter nodig!

Nuttige skakels

RSG – Ons en die onderwys 22 Maart 2020: Gesprek met prof. Ignatius Gouws

Podcast: Dr. Scott McLeod on Harnessing Technology for Deeper Learning

Silver Lining for Learning

What We Can Learn from Finland’s Successful School Reform

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis