Onderwysspesialis: Wiskunde

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) is gebaseer in Centurion en het tans ’n vakante pos vir ’n Onderwysspesialis in die vakgebied Wiskunde beskikbaar.

Om vir hierdie pos te kwalifiseer benodig jy ’n BSc-graad met Wiskunde as hoofvak of soortgelyke kwalifikasie asook ’n nagraadse onderwyskwalifikasie, of ’n B.Ed-graad met Wiskunde as hoofvak. Ander vereistes sluit in dat die kandidaat by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO) geregistreer moet wees. ’n Nagraadse kwalifikasie in Wiskunde-onderrig sal tot die kandidaat se voordeel strek. Ongeveer vyf jaar ervaring in Wiskunde-onderrig en bekendheid met die beginsels van “omgekeerde klaskamer” (“flipped classroom”) en vervlegte leer (“blended learning”) is noodsaaklik. Die kandidaat moet ook ervaring hê in die vervaardiging van video’s en/of die redigering daarvan. Navorsingservaring en ervaring met verskeie soorte tegnologie sal ook voordelig wees.

Die doel van dié pos is om lede te werf deur gebruik te maak van verskeie hulpbronne soos webinare, asook om aanbiedinge en opleiding van hoë gehalte daar te stel. As VAW-onderwysspesialis moet jy kreatiewe planne bedink om ’n positiewe invloed op die algehele Wiskunde-onderwyslandskap te hê.

 Verantwoordelikhede behels onder meer die volgende:

 • Opleiding
 • Tree op as gasspreker
 • Ontwikkel aanbiedinge oor verwante onderwerpe
 • Lewer webinare
 • Skakelwerk met internasionale Wiskundekenners
 • Help bou aan ’n professionele leernetwerk
 • Ontwikkel podsendings en blogs
 • Ontwikkel ondersteuningmateriaal vir onderwysers
 • Administrasie
 • Skep aanlyn kursusse
 • Bestuur en bedryf die VAW se sosiale media
 • Kommunikeer met lede op gereelde basis
 • Akkrediteer SARO-sessies
 • Navorsing
 • Skep lidmaatskapnavorsing om lede se behoeftes te bepaal
 • Lees maandeliks nuwe werksverwante boeke

Eienskappe wat tot jou voordeel sal strek, is uitsetgedrewenheid, kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede, fasiliteringsvaardighede en aanbiedingsvermoë, probleemoplossings, skryf- en navorsingsvaardighede sowel as goeie tydbestuur en kreatiwiteit. Verder word daar van die kandidaat vereis om ten volle rekenaarvaardig te wees, in beide Afrikaans en Engels te kan kommunikeer, en om onder druk te kan funksioneer.

Klik hier om vir dié pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 15 September 2021 ingedien word. Stuur ’n e-pos aan [email protected] en heg jou Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) daarby aan, slegs indien probleme met die skakel ondervind word.


NS: Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Tags


Lees meer...