Ontmoet ons Onnieveerders: Mandi Fourie

Ons het gaan kers opsteek by van ons top Onnieveerders vir 2022 sodat ons hulle beter kan leer ken.


Mandi Fourie 1

Mandi Fourie

Hoër Volkskool Heidelberg


1. Hoe lank is jy al in die Onderwys?               

Ek is 13 jaar in die onderwys.

2. Watter vakke bied jy aan en vir watter grade?    

Ek bied Wiskunde aan vir graad 10.

3. Wat is die hoogtepunt van jou werksdag?            

My “onderrigtyd” is my hoogtepunt.  Met ander woorde, grootste deel van my skooldag is my hoogtepunt.

4. Wat dink jy is die rol van tegnologie in die klaskamer?             

Tegnologie bied soveel moontlikhede en geleenthede aan ons onderwysers om die werksinhoud aan die kinders op soveel meer maniere oor te dra.  Dit bied ook die geleentheid om die lesse op te neem en beskikbaar te stel vir leerders wat afwesig is en leerders wat sukkel om te konsentreer in klasse om op hul eie die les by die huis deur te werk en te bemeester.

5. Hoe dink jy gaan onderwys in die volgende vyf jaar verander?           

Onderwysers gaan al hoe meer hulle wyse van klasaanbieding moet aanpas en beplan om by die moderne leerder aan te pas.   Onderwysers wat stigneer by “my way or the high way”, gaan die geleentheid by die leerders laat verby gaan om hulle tot hulle volle potensiaal te laat ontwikkel.  Tegnologie gaan al hoe meer gebruik word.

6. Wat maak jou opgewonde oor die toekoms van onderwys?              

Wat my opgewonde maak van die onderwys is die wete dat daar nog soveel plek vir verbetering is vir die wyses waarop ons leerinhoud aan kinders kan oordra.  Dat ons al hoe meer kinders se vordering kan verbeter deur tegnologie te gebruik wat aan ons beskikbaar gestel word.

7. Lys vyf byvoeglike naamwoorde om Die Wolkskool te beskryf.         

Moderne, passievolle, doelgerigte, suksesvolle, toegewyde…Wolkskool!

8. As jy die antwoord op een vraag oor jou toekoms kon leer, wat sou dit wees?     

Sal dit vir my moontlik wees om kinders gefokus en geinteresseerd te hou in my lesaanbiedings tot die dag wat ek 70 jaar oud is😊??

9. Watter vreemde of nuttelose talent het jy?         

Nuttelose talent…om belangrike gedrukte dokumente so goed te liasseer dat ek dit nooit weer kry nie…

10. As jy ‘n superheld kan word, wat sal jou spesiale talent wees?

Ek sou tyd stadiger laat verbygaan vir ons Wiskunde-onderwysers.  Ons dae is te kort en die leerinhoud te veel.

Onnieveerder geborg deur VirSeker


Tags

Onnieveerder, SOS


Lees meer...