Ons moet meer lei as bestuur, anders gaan ons skole ly

Jim Collins gee in sy boek “Good to Great” verskillende vlakke van leierskap uiteen. Daar is ’n duidelike skeidslyn tussen vlakke drie en vier en dit is hierdie onderskeid wat die leierskap van Afrikaanse skole sal moet tref.

’n Vlak 3-leier organiseer volgens Collins mense en hulpbronne tot die effektiewe navolg van die visie van die skool. Daarteenoor is ’n vlak 4-leier die katalisator tot toewyding met ’n vurige strewe tot die uitvoering van die visie. Hy stimuleer voorts ’n hoër standaard van prestasie. Kan u die verskil in dringendheid hoor?

Hiervolgens gebruik ’n vlak 3-leier bloot die mag aan hom of haar toegeken om mense en hulpbronne te organiseer.

’n Mens sou met reg kon vra: “Kan iemand anders wat heelwat minder kos, nie ook maar hierdie werk gedoen het nie?” ’n Vlak 4-leier tree dringend op en daardie dringendheid wys eerstens inwaarts. Dis ’n leier wat self wil groei, verbeter en vorder, want hy of sy is vurig oor die nastreef van die visie van sy of haar skool. Die gevolg van vlak 4-leierskap is dat die skool uiteindelik baat by die innoverendheid en kreatiwiteit wat daaruit voortvloei. ’n Vlak 4-leier kan daardie dringendheid nie wegsteek nie, en dit steek die res van sy of haar personeel aan. Dié wie nie dringend is of word nie, vind gewoonlik ’n ander heenkome waar hulle gemaklik kan wees onder vlak 1 tot 3-leierskap.

 

Hedendaagse uitdagings vir Afrikaners en Afrikaanse skole is baie: Ons mense emigreer, hulle migreer na Engelse skole, hulle het kleiner gesinne, die ekonomie druk hulle, die platteland ontvolk en die ANC en die Departement van Basiese Onderwys regeer meestal teen hulle.

 

Afrikaanse skole se leierskap sal moet lei en nie net bestuur nie, anders gaan ons skole ly.

Die Skoleondersteuningsentrum verstaan hierdie moeilike uitdagings en wil graag elke skool- en adjunkhoof, sowel as die beheerliggaam, in staat stel om die skool optimaal te bestuur. Daarom hou ons gereeld opleiding wat praktiese raad gee vir leiers.

Die volgende opleiding vind plaas op 9 Februarie 2019 in Centurion. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na [email protected] of laai die inligtingsvorm hier af. Koste beloop R900 vir lede en R1400 vir nie-lede.

Die program loop as volg:

08:00 – 08:30

Aankoms en registrasie

 

08:30 – 08:50

 

Opening en verwelkoming

~ Hugo Vermeulen – Hoof: Opleiding, Skoleondersteuningsentrum ~

 

08:50 – 09:30

 

 

My skool, my gemeenskap

~ Daan Potgieter – Uitvoerende hoof: Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) ~

 

09:30 – 10:10

 

 

 

Die hoof en beheerliggaamvoorsitter het mekaar nodig

~ Paul Colditz – Uitvoerende hoof:

Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) ~

 

10:10 – 10:30

 

Koffie

 

10:30 – 11:40

 

 

 

Praktiese raad vir die vernaamste skoolprobleme (uitgesonder dissipline)

~ Jaco Deacon – Adjunk-uitvoerende hoof: Fedsas ~

 

11:45 – 12:30

 

 

 

Kweek my skool die agt karaktereienskappe wat van kinders suksesvolle volwassenes maak?

~ Dr. Danie Brink – Besturende direkteur: Skoleondersteuningsentrum ~

 

12:30 – 13:10

 

Middagete

 

13:10 – 13:50

 

Kom ons hanteer skooldissipline

~ Dr. Danie Brink – Besturende direkteur: Skoleondersteuningsentrum ~

 

13:55 – 14:30

 

 

 

Afrikaanse gemeenskappe het mekaar nodig

~ Flip Buys – Voorsitter: Solidariteit Beweging ~

 

14:30 – 14:45

 

 

Afsluiting

~ Hugo Vermeulen – Hoof: Opleiding, Skoleondersteuningsentrum ~

 


Tags


Lees meer...