Op 14 Augustus vier ons Taaldag sowel as GeRAT se 5e verjaardag!

2020-08-14

deur Jana Terblanche, Hoof by GeRAT

GeRAT staan vir die Genootskap van Regte Afrikaanse Taalonderwysers en sinspeel op die destydse vereniging, die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA), wat op 14 Augustus 1875 (145 jaar gelede) in die Paarl gestig is. Die GRA het die eerste Afrikaanse koerant, Di Patriot, en vele ander boeke en geskrifte die lig laat sien. 

‘n Interessante verhaal oor die rede vir die naam “Genootskap van Regte Afrikaners” is dat die stigters gevoel het daar in daardie stadium drie verskillende soorte Afrikaners in Suid-Afrika was, naamlik:

  • Afrikaners met Hollandse harte, wat nog vasklou aan hul Hollandse verlede  
  • en die moederland in Europa wat hulle reeds 225 jaar gelede verlaat het.
  • Afrikaners met Engelse harte, wat die taal en kultuur van die Engelse regering aanvaar het as hul eie.
  • Regte Afrikaners met Afrikaanse harte, wat die taal en kultuur van die nuwe land aangehang het.

       

Hierdie laaste groep was die mense wat hulle wou verenig in die GRA. Die doel van die Genootskap was nie net om die Afrikaanse taal te bevorder nie, maar ook om die Afrikaanse kultuur in geheel te ondersteun.

Die meeste GeRAT-lede skaar onsself waarskynlik by die laaste groep wat glo dat, solank as wat elke Afrikaner Afrikaans praat, ons taal nie sal uitsterf nie.Ons vier immers oor vyf jaar Afrikaans as amptelike taal se 100ste verjaarsdag!

GeRAT se stigting vyf jaar gelede het voortgevloei uit ‘n behoefte aan ondersteuning (ín Afrikaans) vír Afrikaans Huistaalonderwysers. Die VAW (Vereniging vir Wiskunde Onderwysers) het toe al twee jaar suksesvol gefunksioneer.

GeRAT beywer hom vandag ook (nes die GRA) vir die bevordering van Afrikaans en die ondersteuning van Afrikaans onderwysers deur hul werkslas te verlig. Splinternuwe hulpbronne soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle word deurlopend aan GeRAT-lede voorsien, en gereelde opleidingsgeleenthede soos seminare en webinare hou onderwysers ingelig en geïnspireerd.

GeRAT, as deel van die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se 12 verenigings, vier boonop vanjaar ons taal- en kultuurerfenis op ‘n besondere manier: Op Erfenisdag, 24 September van 9:00 tot 13:00, bied die SOS die eerste virtuele onderwyskongres aan in Afrikaans!  Hou ons Facebook-blad dop om te registreer.

Natuurlik hoop ons nie dat die virtuele aard van SOS se 2020-opleiding ‘n instelling word nie, want dit sal beteken dat Covid steeds die wêreld regeer. Hopelik kan ons binnekort weer ‘n gesellige middagseminaar ook inpas. Een van ons GeRAT-stigterslede, Gerda Kleynhans, sê juis dat GeRAT van Afrikaansonderwysers ‘n famile gemaak het vanweë die kursusse en samekomste.  Ons vertrou dat ons spoedig sal kan terugkeer na normale interaksie én om ons familie met nog meer lede uit te brei wat baat vind by ons as vereniging.

Gesels met ons