Opleidingsgeleenthede

Kongresse, seminare en webinare


Datums vir 2021

Kwartaal 4

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

20 November

KV: Hoofde-ontbyt

Ontbyt


Datums vir 2022

Kwartaal 1

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

12 Januarie

Skole heropenCell

21 Januarie

Hoofdeontbyt: Pretoria

Seminaar


Pretoria

25 Januarie

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

29 Januarie

AGV Gr. R-werkswinkel (Deel 1)

Werkswinkel


Centurion

2 Februarie

Tegnologie-in-die-klaskamertoer

Seminaar


Upington

3 Februarie

Tegnologie-in-die-klaskamertoer

Seminaar


Kathu

7 Februarie

Tegnologie-in-die-klaskamertoer

Seminaar


Wes-Rand

9 Februarie

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

10 Februarie

GeRAT-webinaar

Webinaar


Aanlyn

12 Februarie

AGV Gr. R-werkswinkel (Deel 2)

Werkswinkel


Centurion

14 Februarie

Tegnologie-in-die-klaskamertoer

Seminaar


Oos-Rand

16 Februarie

AGV-webinaar

Webinaar


Aanlyn

17 Februarie

Hoofdeontbyt: Stellenbosch

Seminaar


Stellenbosch

22 Februarie

VAW-webinaar

Webinaar


Aanlyn

25 Februarie

Hoofdeontbyt: SOS-matriektoekennings

Seminaar

Pretoria

26 Februarie

AGV Gr. R-werkswinkel (Deel 3)

Werkswinkel


Centurion

28 Februarie

IGO-webinaar

Webinaar


Aanlyn

4 Maart

NAPSO-opleiding

Seminaar


Windhoek

9 Maart

SOSV-netwerkgeleentheid

Seminaar & Hibried


Pretoria/Aanlyn

10 Maart

AGV-webinaar

Webinaar


Aanlyn

14 Maart

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

30 Maart

Hoofde-kollokwium

Kongres


Pretoria

31 Maart

Hoofde-kollokwium

Kongres


Pretoria


Datums vir 2022

Kwartaal 2

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

9 April

Wetenskap- en Tegnologiewerkswinkel

Werkswinkel


Centurion

12 April

Tegnologie-in-die-klaskamertoer

Seminaar


Bethlehem

13 April

Tegnologie-in-die-klaskamertoer

Seminaar


Bethlehem

20 April

Leierskapwebinaar

Webinaar


Aanlyn

21 April

VAW-webinaar

Webinaar


Aanlyn

25 April

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

28 April

GeRAT-webinaar

Webinaar


Aanlyn

4 Mei

Kopskuif-toer

Seminaar


Rustenburg

9 Mei

Kopskuif-toer

Seminaar


Atlantis

10 Mei

Kopskuif-toer

Seminaar


Vredenburg

11 Mei

Kopskuif-toer

Seminaar

Hermanus

12 Mei

Kopskuif-toer

Seminaar


Bredasdorp

14 Mei

Leeskongres

Kongres


Wes-Kaap

17 Mei

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

20 Mei

Hoofdeontbyt: Oos-Rand

Seminaar


Kempton Park

6 Junie

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

21 Junie

Leierskapkongres

Kongres22 Junie

Onderwyserkongres

Kongres23 Junie

Onderwyserkongres

KongresDatums vir 2022

Kwartaal 3

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

26 Julie

Kopskuif-toer

Seminaar


George

27 Julie

Kopskuif-toer

Seminaar


Graaff-Reinet

28 Julie

Kopskuif-toer

Seminaar


Port Elizabeth

2 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Lichtenburg

3 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Potchefstroom

5 Augustus

Hoofdeontbyt: Noord-Wes

Seminaar


Rustenburg

10 Augustus

AOV-vrouewebinaar

Webinaar


Aanlyn

16 Augustus

AGV-webinaar

Webinaar


Aanlyn

23 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Lydenburg

24 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Hoedspruit

25 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Nelspruit

30 Augustus

VAW-webinaar

Webinaar


Aanlyn

5 September

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

6 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Ermelo

7 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Vryheid

14 September

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

20 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Naboomspruit

21 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Pietersburg

22 September

Kopskuif-toer

Seminaar

Tzaneen

27 September

AGV-webinaar

Webinaar


Aanlyn


Datums vir 2022

Kwartaal 4

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

13 Oktober

VAW-webinaar

Webinaar


Aanlyn

15 Oktober

AOV-netwerkgeleentheid

Seminaar17 Oktober

Leierskapwebinaar

Webinaar


Aanlyn

24 Oktober

Sportwebinaar

Webinaar


Aanlyn

18 November

Hoofdeontbyt: Centurion

Seminaar


Centurion


Gesels met ons

>