Opleidingsgeleenthede

Kongresse, seminare en webinare


Datums vir 2022

Kwartaal 2

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Registreer

6 Junie

AOV-opleiding: Effektiewe Kommunikasie

Webinaar


8 Junie

DISKALKULIE - Die onsigbare leerhindernis in Wiskunde

Webinaar

21 Junie

Leierskapkongres

Kongres

22 Junie

Onderwyserkongres

Kongres

23 Junie

Onderwyserkongres

Kongres


Datums vir 2022

Kwartaal 3

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

23 Julie

KV-webinaar

Webinaar

Cell
Cell

26 Julie

Kopskuif-toer

Seminaar


George

27 Julie

Kopskuif-toer

Seminaar


Graaff-Reinet

28 Julie

Kopskuif-toer

Seminaar


Port Elizabeth

30 Julie

KV-werkswinkel

Seminaar


Centurion

2 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Lichtenburg

3 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Potchefstroom

5 Augustus

Hoofdeontbyt: Noord-Wes

Seminaar


Rustenburg

10 Augustus

AOV-vrouewebinaar

Webinaar


Aanlyn

13 Augustus

KV-webinaar

Webinaar


Aanlyn

16 Augustus

AGV-webinaar

Webinaar


Aanlyn

23 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Lydenburg

24 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Hoedspruit

25 Augustus

Kopskuif-toer

Seminaar


Nelspruit

30 Augustus

VAW-webinaar

Webinaar


Aanlyn

5 September

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

6 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Ermelo

7 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Vryheid

10 September

KV-webinaar

Webinaar


Aanlyn

14 September

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

20 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Naboomspruit

21 September

Kopskuif-toer

Seminaar


Pietersburg

22 September

Kopskuif-toer

Seminaar

Tzaneen

24 September

NNT Gr. 11
27 September

AGV-webinaar

Webinaar


Aanlyn


Datums vir 2022

Kwartaal 4

Datum

Opleiding

Wyse van aanbieding

Program

Plek

13 Oktober

VAW-webinaar

Webinaar


Aanlyn

14 Oktober

KV-werkswinkel

Werkswinkel15 Oktober

AOV-netwerkgeleentheid

Seminaar17 Oktober

Leierskapwebinaar

Webinaar


Aanlyn

24 Oktober

Sportwebinaar

Webinaar


Aanlyn

1 November

AOV-opleiding: Professionele vaardigheidsontwikkeling

Webinaar


Aanlyn

12 November

KV-hoofdeontbyt

Seminaar


Centurion

18 November

Hoofdeontbyt: Centurion

Seminaar


Centurion


Gesels met ons