fbpx

Petisie

Petisie om ’n nasionale ondersoek na die 2018 Besigheidstudie-uitslae te eis

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) het die afgelope twee weke honderde klagtes ontvang vanaf skole landswyd, met betrekking tot die Besigheidstudies uitslae van die 2018-matriekeksamen.

Uitslae van die matriekeksamen verskil drasties van leerlinge se jaarpunte en in sommige gevalle het skole se slaagsyfers vir Besigheidstudies byna halveer.

In die lig hiervan het die SOS ’n vergadering met beamptes van die Departement van Basiese Onderwys (DBO) aangevra, ten einde hierdie klagtes met die Departement te bespreek. Die vergadering vind Donderdag, 24 Januarie plaas en die SOS wil graag soveel moontlik klagtes by die departement indien, ten einde te eis dat ’n nasionale ondersoek na die matriekuitslae vir Besigheidstudies gedoen word.

Daarom vra ons onderwysers en skole om asseblief onderstaande petisie te teken.

Deur hierdie petisie te teken gee onderwysers hul steun aan die SOS se veldtog om ’n nasionale ondersoek na die 2018 Besigheidstudie-uitslae vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen te eis.

Ek is 'n

SkoolhoofOnderwyserAnder

Ek gee my steun aan die SOS se veldtog om ’n nasionale ondersoek na die uitslae in besigheidstudies te eis.

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.