Plakkaatkompetisie: Wiskunde in die regte lewe

Wiskunde is ʼn taal waardeur ons die wêreld om ons beter verstaan. Wiskunde, nes ander tale soos Afrikaans, kan gepraat word, geskryf word en visueel uitgebeeld word. Wiskunde help ons om kritiese bewustheid te ontwikkel van die verwantskappe tussen sosiale-, kulturele-, ekonomiese- en fisiese omgewings. Indien ons Wiskunde reg verstaan en toepas,  word die wêreld om ons mooier en ontwikkel ons ʼn waardering vir die skoonheid van die skepping.

Stap 1: Die kunswerk

Die leerder se kunswerk moet aan die volgende vereistes voldoen:

 1. Nie kleiner as ʼn A4 of groter as ʼn A2 nie.
 2. Moet handgemaak wees.
 3. Geen naam of identifisering mag op die kunswerk voorkom nie.
 4. Die kunswerk moet jou eie oorspronklike skepping wees.

Stap 2: Die foto

Jy sal die leerder se kunswerk as ʼn foto aan ons stuur. Die foto moet aan die volgende vereistes voldoen:

 1. Maak seker die foto is van hoë-gehalte.
 2. Geen agtergrond mag sigbaar wees nie.
 3. Slegs die kunswerk mag op die foto verskyn.
 4. Stoor die kunswerk veilig, want die wenners se kunswerke gaan uitgestal word by Akademia se kongres.

Stap 3: Die vrae

Saam met die foto van die kunswerk moet die leerder ook die volgende drie vrae antwoord in ʼn aparte Word-dokument:

 1. Watter Wiskunde het jy gebruik in jou kunswerk?
 2. Hoe wys jou kunswerk dat Wiskunde in die regte lewe sigbaar is?
 3. Wat het jy nuut geleer terwyl jy jou kunswerk voltooi het?
 4. Hoe het die kunswerk jou siening verander oor die skepping?

Stap 4: Indieningsproses

Die volgende indieningsproses moet gevolg word:

 1. Voltooi die registrasievorm: Klik hier
 2. E-pos die foto en Word-dokument aan [email protected] voor of op 15 September 2022.
 3. Indien die fotolêer te groot is, maak gebruik van WeTransfer.

Kriteria waarna gekyk gaan word:

Die volgende kriteria sal in die vorm van ʼn rubriek gebruik word om die wenners aan te kondig:

 1. Oorspronklikheid
 2. Wiskundige relevansie
 3. Koppeling met die tema
 4. Die WOW-faktor

Ons sal ‘n rubriek in die formaat van ‘n Google-vorm verskaf wat ons gaan gebruik om die plakkate te evalueer, maar jy is welkom om jou eie rubriek te gebruik.

Jy stuur slegs die beste vyf plakkate.Tags


Lees meer...