Podvoeding S02E06: Probleemgebaseerde leer berei kinders voor vir die werklike wêreld

Gespreksleier: Johan Koekemoer

Gespreksgenoot: Jhani Pottas

Dosent in Opvoedkunde by Akademia

‘Probleemgebaseerde leer’ is ‘n onderrigmetodologie wat gewild is weens die doeltreffendheid daarvan om kritiese denke, samewerking en probleemoplossingsvaardighede by leerders te bevorder. Dit is daarom vreemd dat ons hierdie metodologie amper nooit in ons skole raakloop nie.

In die jongste Podvoeding-episode ondersoek ons die belangrikheid van probleemgebaseerde leer en hoe dit leerders kan voorberei op die uitdagings van die werklike wêreld.

Die tradisionele klaskamermodel, wat memorisering en herhaling van feite beklemtoon, slaag dikwels nie daarin om leerders op die kompleksiteite van die moderne wêreld voor te berei nie. Daarteenoor fokus probleemgebaseerde leer op werklike probleme en uitdagings, wat leerders die geleentheid bied om hul kennis en vaardighede toe te pas om komplekse probleme op te los. Hierdie benadering moedig leerders aan om aktiewe deelnemers aan hul leerproses te wees, aangesien hulle met hul eweknieë en onderwysers skakel om probleme te identifiseer, idees te genereer en oplossings te ontwikkel.

Probleemgebaseerde leer help leerders ook om ‘n reeks noodsaaklike vaardighede vir die een-en-twintigste eeu te ontwikkel, soos kritiese denke, kreatiwiteit, kommunikasie en samewerking. Deur in groepe te werk om komplekse probleme op te los, leer leerders hoe om na ander te luister, hul eie idees uit te druk en oor oplossings te onderhandel. Dit verbeter nie net hul akademiese prestasie nie, maar berei hulle ook voor vir die uitdagings wat hulle in hul toekomstige loopbane en persoonlike lewens in die gesig staar.

Verder kan probleemgebaseerde leer aangepas word vir die behoeftes en belangstellings van individuele leerders, wat hulle in staat stel om hul passies na te streef en met hul talente te woeker.

Luister na Jhani Pottas, ‘n dosent in Opvoedkunde by Akademia en ‘n kundige in probleemgebaseerde leer, wat die potensiaal van hierdie metodologie om die onderwysstelsel te transformeer, in hierdie episode bespreek. Die Podvoeding-span gesels ook met haar oor hoe onderwysers hierdie benadering in hul klaskamers kan implementeer en hoe hulle die uitdagings daarvan die hoof kan bied.

jhani pottas 3 320x480 1
Jhani Pottas, dosent by Akademia se fakulteit Opvoedkunde

Skakel na Maroela Media-artikel: https://maroelamedia.co.za/leefstyl/ouerskap/luister-probleemgebaseerde-leer-berei-leerders-op-die-werklike-wereld-voor

Luister na Podvoeding op al die groot platforms!

Spotify Podcasts
Google Podcasts2
apple podcasts2
Stitcher podcasts1

Tags

assessering, onderwystoekoms, Podvoeding, SOS


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis