Poste beskikbaar by Hoërskool Noordheuwel

2019-07-12

VAKATURE: SKOOLHOOF – POSVLAK 4 (P5)

Hoërskool Noordheuwel is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in Krugersdorp aan die Wes-Rand met 1 840 leerders vanaf graad 8 tot 12, en ‘n personeelkorps van 120. Toepaslik gekwalifiseerde kandidate met nagraadse kwalifikasies wat oor buitengewone bestuurs- en organisatoriese vaardig-hede beskik, wat uitstekende menseverhoudinge kan handhaaf en wat sterk selfgedrewe gemotiveerde leierskap openbaar, word genooi om aansoek te doen vir die vakature. Die vakature word tans geadverteer in die Gauteng Departementele Gazette (www.education.gpg.gov.za – Inbelsentrum 0800 000 789). Geskikte kandidate moet by die Departement aansoek doen op die voorgeskrewe wyse, maar word ook aangeraai om nou reeds hul CV aan te stuur na [email protected]

VAKATURE: ADJUNKHOOF – POSVLAK 3 (P5)

Hoërskool Noordheuwel is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in Krugersdorp aan die Wes-Rand met 1 840 leerders vanaf graad 8 tot 12, en ‘n personeelkorps van 120. Selfgedrewe, gemotiveerde en passievolle kandidate met sterk leierskaps-vaardighede en uitstekende menseverhoudinge, word genooi om vir die vakature aansoek te doen. Die vakature word tans geadverteer in die Gauteng Departementele Gazette (www.education.gpg.gov.za – Inbelsentrum 0800 000 789). Geskikte kandidate moet by die Departement aansoek doen op die voorgeskrewe wyse, maar word ook aangeraai om nou reeds hul CV aan te stuur na [email protected]

Gesels met ons