Rekeningkunde – ‘n vak nodig vir wanneer jy eendag ‘n werk soek

’n Onlangse navorsingsverslag deur die Studiefondssentrum toon dat studente met ’n BCom Finansiële en Bestuursrekeningkunde die maklikste werk kry. Dit is van die bevindings wat in ’n onlangse navorsingstudie deur Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum gemaak is, waaraan ongeveer 300 jong werkendes regoor SA wat tussen 2015 en 2018 afgestudeer het, deelgeneem het.

Volgens Stefan Pieterse het 14% van die kandidate ’n kwalifikasie in finansiële en bestuursrekeningkunde behaal. Hierdie studente het gemiddeld binne drie maande na hul kwalifikasie werk gekry met ‘n gemiddelde beginsalaris van R9 044 p.m.

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle vir die beroepswêreld gereed te maak. Leerlinge ontwikkel karaktereienskappe soos deeglikheid, akkuraatheid, netheid en redenasievermoë aan.

Rekeningkunde bestaan uit die versameling, rekordering en ontleding van finansiële inligting met die oog daarop om finansiële besluite te kan maak.  ʼn Balans tussen teorie en die praktyk word gehandhaaf om te verseker dat ʼn leerder tot die arbeidsmark kan toetree of verder studeer.

Wat word aangeleer?

 • Bankrekonsiliasie
 • Kontantvloeibegrotings
 • Debiteure- en krediteurekontrolerekeninge
 • Sportklubs se unieke boekhoudingstelsel
 • Vervaardigingsondernemings
 • Belasting op Toegevoegde Waardes (BTW)
 • Beheer en bestuur van vaste bates
 • Maatskappy-boekhouding
 • Voorraadkontroles
 • Salarisse- en Lonejoernale

Beroepsmoontlikhede:

Daar is moontlikhede vir enige beroep vanaf  ʼn tuisteskepper (Begroting) tot ʼn ouditeur (geoktrooieerde rekenmeester). Elke landsburger moet ook in staat wees om sy eie finansies te kan bestuur.

 • Belastingkonsultant (SAID)
 • Finansiële Bestuur
 • Interne Ouditeure
 • Eksterne Ouditeure
 • Bestuursrekenmeesters
 • Finansiële rekenmeester
 • Forensiese rekenmeester.

Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis