Selfstandige skole

Selfstandigheid bied aan 'n skool die vryheid om sy professionele oordeel te gebruik en om opvoedkundig verantwoordbare besluite te neem.

Afrikaanse skolesyfers

Sedert 2012 tot 2020 is daar nasionaal jaarliks 100 minder skole in Suid-Afrika, terwyl die aantal leerders in die land met byna 100 000 leerders per jaar toeneem.

Druk op Afrikaanse skole neem toe om te verengels. Slegs 1 303 van die ongeveer 25 000 skole in die land is nog Afrikaanse enkelmediumskole – 15% minder as in 2012 toe daar 1 531 was. 

Gids vir selfstandige fondsbestuur

Gemeenskappe onderskat dikwels die krag wat hulle in ’n demokrasie kan uitoefen. Ouers by skole verteenwoordig só ’n gemeenskap.
Die Suid-Afrikaanse statutêre omgewing verleen heelwat magte aan ouers, maar soms neem ouers
nie daardie regte op nie.

Gesels met ons