ONS SKEP HOOP

slogo

Wes-Kaap-Kongres

Die SOS gaan op 7 & 8 Junie 2019 ons SOS-kongres in die Wes-Kaap aanbied.

Hou hierdie blad dop vir meer inligting.

Dié kongres beloof om u persoonlik te verryk,
u denke te verruim en u toe te rus om die onderwysuitdagings van vandag

HOOPVOL SAAM MET ONS AAN TE PAK.