ONS SKEP HOOP

slogo

Gauteng-kongres

Die SOS gaan op 12 & 13 Junie 2019 ons SOS-kongres in Gauteng aanbied

Hou hierdie blad dop vir meer inligting.

Dié kongres beloof om u persoonlik te verryk,
u denke te verruim en u toe te rus om die onderwysuitdagings van vandag

HOOPVOL SAAM MET ONS AAN TE PAK.