Solidariteit: Arbeidsverhoudingepraktisyn: Onderwys en onderrig

Solidariteit het ʼn geleentheid vir ʼn persoon wat ʼn passie het vir die wêreld van werk, spesifiek in onderwys en onderrig.

Om vir die pos in aanmerking te kom, benodig jy ʼn B-graad in die Geesteswetenskappe of ’n gelykwaardige tersiêre kwalifikasie en toepaslike ondervinding in en kennis van beleide en wetgewing wat van toepassing is op skole, tersiêre instellings en die oorhoofse veld van onderrig. Ervaring in die bestuur van arbeidsverhoudinge, vestiging en instandhouding van vakbondstrukture wat insluit onderhandelinge en ledevergaderings asook die hantering van KVBA-prosesse sal tot jou voordeel strek.

Die pos vereis uitstekende kommunikasievaardighede, bogemiddelde onderhandelingsvaardighede, goeie menseverhoudinge, administratiewe vaardighede, onberispelike werksetiek, die vermoë om te organiseer en selfstandigheid.

Pligte sluit in die hantering van arbeidsverhoudinge, werwing van nuwe lede en die lewering van diens aan vakbondlede in die onderwys asook in tersiêre sektore; die bestuur van vakbondstrukture en kollektiewe bedinging; en die werwing van lede.

Eie vervoer en ʼn geldige rybewys word vereis. Die suksesvolle kandidaat moet bereid wees om te reis en om soms uitstedig te wees.

Indien jy by die profiel inpas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 7 Augustus 2020 per e-pos na Sumari Maartens by [email protected] .

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis