Solidariteit Finansiële Dienste – Mediese finansiële dienste konsultant

Solidariteit Finansiële Dienste is in Centurion geleë en het tans een vakante pos beskikbaar vir ‘n Mediese finansiële dienste konsultant. Om vir hierdie pos te kwalifiseer word ʼn matrieksetrifikaat vereis, asook akkreditasie by die Raad op Mediese Skemas. Verder is dit ʼn voorvereiste vir die pos dat die suksesvolle kandidaat binne twee jaar vanaf datum van aanstelling die RE1-eksamen suksesvol voltooi en binne ses jaar vanaf aanstelling ‘n tersiêre besigheidskwalifikasie verwerf. Twee jaar se ervaring in mediese versekering en/of binne ‘n mediesefonds-omgewing is ‘n verdere vereiste van die pos.


Die posbekleër sal daarvoor verantwoordelik wees om advies aan nuwe en bestaande personeel te verskaf met betrekking tot mediesefondsopsies binne die werkgewersgroep se mediesefondskeuses; bystand te lewer met die mediesefonds-aansluitings en -onttrekkingsproses; die hantering van mediesefonds navrae en om op te tree as skakelpersoon tussen die werknemer, werkgewer en mediesefondse; asook om te verseker dat daar aan relevante wetsvereistes voldoen word.


Vaardighede wat benodig word, sluit in uitstekende menseverhoudinge en diensingesteldheid; organiseringsvermoë en kommunikasievaardighede; die vermoë om aanbiedings te doen en voor ‘n gehoor op te tree; die vermoë om onder druk te funksioneer; die handhawing van eerlikheid en integriteit; deeglikheid; asook die vermoë om die toepaslike openbaarmakings te maak, die produkte te verduidelik en behoorlike rekordhouding toe te pas. Die geskikte kandidaat moet Afrikaans en Engels magtig wees.


Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 3 Februarie 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan [email protected] en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien probleme met die skakel ondervind word.


Indien u nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Tags


Lees meer...