Stresvlakke van Suid-Afrikaanse opvoeders

SOS-verslag: Stresvlakke van Suid-Afrikaanse opvoeders

Die SOS het navorsing gedoen oor opvoeders se strestelling. 

Die doel van die navorsing is om, deur middel van ’n gestandaardiseerde metode, te bepaal of die stresvlakke wat opvoeders ervaar, nasionale asook internasionale tendense weerspieël. Daar word voorts gekyk na die metodes van streshantering en die oënskynlike oorsaak van die opvoeders se stresvlakke. Die navorsing is in 2019 onderneem en in 2020 herhaal om te bepaal hoe stresvlakke oor ’n tweejaartydperk wissel. Die vraelyste wat in 2020 beantwoord is, is beïnvloed deur die wêreldwye Covid-19-pandemie en die gepaardgaande druk op onderwysstelsels.

Gesels met ons