Sweis jou toekoms oop

Daar is ’n groot verskeidenheid van beroepe in die ambagswêreld te vind, waaronder elektrisiëns, sweisers en motorwerktuigkundiges van die bekende beroepe is.

Ambagsberoepe in Suid-Afrika tel onder die topberoepe met die hoogste inkomstetrajek namate ondervinding en spesialisvaardighede opgedoen word. Sweisers en ketelmakers het die hoogste aanvangsalarisse en beklee van die hoogsbetaalde posisies, wat die behoefte aan bekwame ambagslui onderstreep.

Sol-Tech lei jaarliks ongeveer 13 sweisers voltyds op, met ses addisionele kort sweiskursusse wat ook aangebied word.

Volgens Nico Dreyer, sweisprogramhoof, het Sol-Tech se sweiskwalifikasie ten doel om studente op te lei om sweisstandaarde volgens industriële SANS-standaarde uit te voer en verskeie sweismetodes in binneruimtes deur boog-, gas-, MIG- en TIG-sweisposisies uit te voer. “Studente ontvang ook opleiding in die sweis van aluminium, vlekvrye staal, sagte staal en gietysters. Dit is ook ’n stap in die rigting van spesialisering in onderwatersweiswerk, drukvate en hoëdrukpype vir vervaardiging, asook metaalkonstruksie.”

Die sweisopleiding by Sol-Tech duur ongeveer 18 maande en behels ’n goeie teoretiese onderbou, waarna studente die geleentheid kry om dit wat hul geleer het in die uitstekend toegeruste werkwinkels prakties toe te pas. Na die suksesvolle voltooiing van die twee komponente plaas Ajani (Sol-Tech se plasingsmaatskappy) die studente by goedgekeurde werkgewers vir ’n minimum van 12 maande vir indiensopleiding.

“Ons studente vaar baie goed in die bedryf en kry feitlik onmiddellik werk. Hulle doen baie goed,” sê Dreyer. Sweisers sal byvoorbeeld op ’n konstruksiewerf verantwoordelik wees vir die vervaardiging en instandhouding van metaalstrukture en installasies. Sweiswerk sluit die sny, posisionering en voorbereiding van metale in – om komponente deur die gebruik van verskillende sweistegnieke te las. Sweisers werk vanaf bloudrukke of spesifikasies en gebruik hulle kennis van metale en lastegnieke om verskeie tipes metaal aan mekaar te sweis.

Indien jy graag meer oor dié of enige van Sol-Tech se ander kwalifikasies te wete wil kom, stuur gerus ’n e-pos na [email protected]


Tags


Lees meer...