Neigings in die Onderwyswêreld in 2022

deur Valentyn van der Merwe, Hoof van Innovasie by die Skoleondersteuningsentrum

Die samelewing en die professionele wêreld het ’n groot tegnologiese vooruitgaan beleef in die laaste paar jaar. Dit het op sy beurt ook ‘n geweldige impak op die onderwys gehad.Tegnologiese ontwikkeling het gelei tot ‘n aantal groeiende neigings in die wêreld van onderwys, waarvan ons as onderwysers onsself moet vergewis:

1. Gebruik van tegnologie en saamwerk-modelle in onderrig en leer

Die ontploffing van tegnologie in die onderwys het gelei tot ’n groot verskeidenheid van beskikbare media en leerondersteuning-platforms wêreldwyd. Leerders het nou toegang tot hoë-gehalte onderwys deur die internet en baie onderwysers is gedwing om te verander hoe hul onderrig gee en dit bied verskeie uitdagings. Gelukkig bied die koms van die aanlyn klaskamer ook ‘n magdom geleenthede vir onderwysers.

Daar is ’n groeiende neiging waar onderwysers inhoud aanlyn vir leerders beskikbaar stel ter voorbereiding vir klasse. Leerbestuurstelsels maak dit vir onderwysers moontlik om  maklik leerders se vermoë te evalueer en vordering dop te hou.  Dit stel onderwysers in staat om deurlopend gedurende kontaktyd hul leerders se behoeftes aan te spreek. Verder skep dit ook vir die onderwyser die geleentheid om te differensieer tussen leerders se spesifieke behoeftes.

2. Ontwikkeling van sagtevaardighede wat die 4IR-werkomgewing vereis

Volgens die Future of Jobs-verslag is van die belangrikste vaardighede wat in die werkplek benodig word: kritiese denke, probleemoplossing, samewerking en kreatiwiteit. Werkgewers wil opkomende professionele persone sien wat verstaan hoe om moeilike besluite te neem en hul leierskapsvermoëns ten toon te stel.

In ‘n poging om leerders beter voor te berei vir hul toekomstige loopbane, fokus baie skole daarop om hierdie vaardigheidsareas te ontwikkel op skoolvlak.

3. Verkorte aandagspan onder leerders

Verskeie studies bevestig dat leerders se aandagspan baie verkort het oor die laaste paar jaar. Die uitdaging vir onderwysers is dus om kort, hoë gehalte inhoud beskikbaar te stel vir leerders wat hul aandag behou. Die moderne leerder wil uitgedaag word, en hulle waardeer interaksie. Onderwysers moet die geleenthede aangryp om leerders meer uit te daag om hul kennis en vaardighede te verbeter. Dit is ook elke onderwyser se verantwoordelikheid om studente te bemagtig om risiko’s te neem, innoverend te wees en enige geleentheid aan te gryp.

So wat staan ons te doen? Ons as onderwysers moet op hoogte bly van hierdie jongste veranderinge en die sleutelfaktore wat leer in die klaskamer beïnvloed. Onderwysers se begrip van hierdie neigings kan hulle help om meer effektiewe leeromgewings te skep.

Die Wolkskool, aangewend as ʼn omgekeerdeklaskamermodel, kan jou help om ʼn effektiewe leeromgewing in jou klas te skep. Die geheim van die omgekeerde klaskamer is dat leer bestuur word deur ʼn aanlyn platform soos Die Wolkskool, en dat leerders voorbereiding doen vir die opvolgende les in plaas van huiswerk. Die Wolkskool is spesifiek opgestel om die omgekeerde klaskamer moontlik te maak d.m.v. kort videolesse, werkkaarte, assesserings en onmiddellike terugvoer, sonder duplisering van kontakonderriglesse.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis