Tien redes hoekom behoud van beheerliggaamposte noodsaaklik is vir skole

2020-07-13

deur Hugo Vermeulen: Hoof van Opleiding, Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS)

Die poste wat deur die beheerliggame aangestel word, vorm ʼn integrale deel van ons onderwysstelsel, maar omdat veral plattelandse en behoeftige skole wat van kontantstelsels gebruik maak swaarkry, is daar baie druk op hierdie skole. Skole probeer hulle bes om beheerliggaamposte te behou, maar dit raak al hoe moeiliker en reserwes is beperk.

Hier is egter tien redes waarom hierdie poste behou moet word:

  • Groter personeelvoorsiening om aan skole se behoeftes te voldoen
  • Waardetoevoeging ten opsigte van personeel se intellektuele kapasiteit
  • Werklading op ander departementeel besoldigde personeel verminder
  • Skole kan meer (kurrikulêr en buite-kurrikulêr) aan ouers en leerders bied
  • Werkverskaffing vir goed opgeleide personeel by ʼn opvoedingsinstansie wat die breër  gemeenskap dien
  • Klasgroepe per onderwyser verminder wat meer individuele aandag per leerder teweegbring en dus ’n positiewe invloed op onderwyser-leerder verhouding het
  • Die funksionaliteit in skooladministrasie brei uit met aanstelling van addisionele administratiewe personeel
  • Onderwysers kan meer op akademie fokus wanneer spesialis kultuur- en sportafrigting deur BL-aanstellings behartig word
  • Die skool se opvoedingsterrein word holisties verbreed met die aanstelling van addisionele spesialiste op terreine soos bv. terapie en berading
  • Assistent-onderwysers en onderwysstudente kry die geleentheid tot mentorskap deur ervare onderwysers en skoolpersoneel wat hul praktiese onderwysvaardighede en professionaliteit slyp.

Solidariteit, in samewerking met die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS), het onlangs ʼn spesiale beroepsgilde vir beheerliggaamonderwysers gestig. Skole landswyd sukkel om skoolgelde in te vorder sedert inperkings in Maart ingestel is.

Die nuwe Solidariteit Beroepsgilde vir Beheerliggaamonderwysers het ten doel om die belang van alle skoolpersoneel in beheerliggaamposte te beskerm, tydens en na die Korona-krisis. Vir meer inligting stuur gerus ʼn e-pos na Hugo Vermeulen by [email protected] of na [email protected].

Gesels met ons