Toegerus vir die toekoms – UNESCO-verslag oor tegnologie in die onderwys

Die 2023 Global Education Monitoring (GEM)-verslag getiteld “Technology in Education: A Tool on Whose Terms?”, 17 Oktober 2023 in Suid-Afrika bekendgestel. Die bekendstellingsgeleentheid is gereël deur die Nasionale Kommissie van Suid-Afrika wat die land by UNESCO verteenwoordig en het ‘n aanbieding van die verslag se sleutelbevindings en aanbevelings ingesluit, gevolg deur ‘n paneelbespreking met plaaslike kundiges. Die paneel het gefokus op die implikasies van die GEM-bevindings en aanbevelings vir Suid-Afrika.

Die verslag is vol insigte en aanbevelings en bied ‘n deeglike blik op die uitdagings en geleenthede wat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in die gesig staar, veral in die konteks van die toenemende belangrikheid van digitale leer en onderwyshulpbronne.

  • Tegnologie-integrasie in onderwys: Die GEM-verslag benadruk die kritieke behoefte aan ‘n stelselwye benutting van tegnologie in onderwys om leeruitkomste te verbeter. Dit behels die doeltreffende integrasie van digitale hulpmiddels in onderrigmetodologieë en kurrikula.
  • Die impak van COVID-19: Die pandemie het ‘n versnelde aanvaarding van tegnologie in onderwys tot gevolg gehad. Die verslag bied perspektiewe uit die klaskamer oor hoe digitale platforms (soos die SOS se Wolkskool-platform) ingespan is vir leer en onderrig gedurende hierdie uitdagende tyd.
  • Digitale onderwys en onderwyseropleiding: ‘n Groot fokus val op die geleenthede en uitdagings wat digitale onderwys inhou vir onderwyseropleiding en -ondersteuning. Die opleiding en bekwaamheid van onderwysers in/met digitale hulpmiddels is noodsaaklik vir die suksesvolle gebruik van tegnologie in die klaskamer.
  • Vennootskappe vir tegnologie: Die belangrikheid van vennootskappe tussen die regering, gemeenskappe, en private ondernemings word onderstreep, veral in die konteks van die verskaffing van toepaslike tegnologie vir verskillende leerbehoeftes.
  • Volhoubare tegnologie-ontwikkeling: Die verslag kyk ook hoe tegnologieverskaffers kan bydra tot die skaalbare en volhoubare ontwikkeling van tegnologie in die onderwysstelsel.

Die GEM-verslag bring duidelike uitdagings na vore, maar beklemtoon ook die wonderlike geleenthede om tegnologie te benut om onderwys te verbeter. Die verslag is ‘n oproep tot aksie vir beleidmakers, onderwysers, en gemeenskappe om saam te werk en te verseker dat elke leerder in Suid-Afrika nie net toegang het tot gehalteonderwys nie, maar ook toegerus word met die nodige hulpmiddels en vaardighede wat nodig is vir die digitale era.


Tags

SOS, tegnologie, Wolkskool


Lees meer...