Afrikaanse onderwys vir die toekoms

Afrikaanse onderwys vir die toekoms

Hierdie verslag het ten doel om lede van die SOS en belanghebbendes by Afrikaanse onderwys bewus te maak van die tekortkominge en ontwikkelinge rondom vernuwende onderwys en om strategiese gesprekke daaroor aan te moedig. Die verslag bied ’n kort oorsig oor teorieë van vernuwende onderwys, uitslae van ’n opname onder skole asook aanbevelings wat skole en onderwysers kan gebruik in beplanning vir vernuwende onderwys.

Gesels met ons