fbpx

Toelatingsbeleid


Die GDO het onlangs aan alle skole ‘n pro-forma toelatingsbeleid gestuur, met ‘n gepaardgaande omsendbrief wat voorskryf hoe die skool te werk moet gaan om nuwe toelatingsbeleid te aanvaar. Neem egter kennis dat die omsendbrief bloot riglyne bied en dat ‘n skoolbeheerliggaam vry is om die pro-forma aan te pas, of hul eie toelatingsbeleid op te stel.

Aangeheg is die Afrikaanse weergawe van die SOS se voorgestelde toelatingsbeleid wat in lyn is met die GDO se formaat, Gauteng se Toelatings Regulasies, sowel as Norme en Standaarde vir Taalbeleid en ander wetgewing wat taal van onderrig aanspreek. Op grond van die SOS se regsadvies is daar ‘n duidelike taalklousule in Afdeling 10 bygevoeg, wat ruimte skep vir skole om taalbeleid toe te pas met plasing van leerders.

Die tweede ernstige tekortkoming van die GDO se pro-forma beleid, naamlik riglyne vir die bepaling van kapasiteit wat in ag geneem moet word met toelatings, word ook in die aangehegte beleid aangespreek.

Die Afrikaanse weergawe van hierdie konsep toelatingsbeleid sal teen Donderdag op die SOS se webwerf beskikbaar wees.

 
Met betrekking tot die omsendbrief se voorskrif dat ‘n ouervergadering gehou moet word om die nuwe toelatingsbeleid te aanvaar:- dit is slegs ‘n aanbeveling, wetgewing vereis dit nie. Die Skoolbeheerliggaam kan die besluit neem en deurvoer.

 Groete

Die GDO het onlangs aan alle skole ‘n pro-forma toelatingsbeleid gestuur, met ‘n gepaardgaande omsendbrief wat voorskryf hoe die skool te werk moet gaan om ‘n nuwe toelatingsbeleid te aanvaar. Neem egter kennis dat die omsendbrief bloot riglyne bied en dat ‘n skoolbeheerliggaam vry is om die pro forma aan te pas of hul eie toelatingsbeleid op te stel.

Laai die Afrikaanse voorgestelde beleid hier af

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.