Toelatingsbeleid

2019-07-10

Die GDO het einde Mei 2019 ‘n pro-forma toelatingsbeleid aan skole gestuur, met ‘n gepaardgaande Omsendbrief 3 van 2019 wat voorskryf hoe die skool te werk moet gaan om ‘n nuwe toelatingsbeleid te aanvaar. Neem egter kennis dat die omsendbrief bloot riglyne bied en dat skoolbeheerliggame vry is om die pro-forma aan te pas, of hul eie toelatingsbeleid op te stel. Skoolbeheerliggame word aangeraai om nie die GDO se voorgestelde beleid net so te aanvaar nie, aangesien dit hul regte ernstig kan benadeel.

Die Engelse sowel as Afrikaanse weergawe van die SOS se voorgestelde toelatingsbeleid wat in lyn is met die GDO se formaat, Gauteng se Toelatings Regulasies, sowel as Norme en Standaarde vir Taalbeleid en ander wetgewing wat taal van onderrig aanspreek kan afgelaai hieronder . Op grond van die SOS se regsadvies is daar ‘n taalklousule in Afdeling 10 van die beleid bygevoeg, wat ruimte skep vir skole om taalbeleid toe te pas met plasing van leerders. Nog ‘n ernstige tekortkoming van die GDO se pro-forma beleid, naamlik riglyne vir die bepaling van kapasiteit wat in ag geneem moet word met toelatings, word ook in die SOS se konsep-beleid aangespreek.

Let wel: Volgens die omsendbrief hoef die hersiene toelatingsbeleid eers teen 20 September 2019 aan die HOD gestuur te word vir sertifisering. Die hersiene Gauteng Regulasies vir Toelating (2B (2) (a)), vereis egter dat skole binne 90 dae van promulgering van die Regulasies (dit wil sê teen 18 Junie 2019), hul toelatingsbeleid hersien. Die SOS beveel aan dat beheerliggame so gou moontlik hul toelatingsbeleid hersien aan die hand van die SOS konsep en dit so notuleer. Dit is onnodig dat ‘n ouervergadering gehou word om die nuwe toelatingsbeleid te aanvaar. Die Skoolbeheerliggaam kan die besluit neem en deurvoer.

Laai die voorgestelde beleide hieronder af .


Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gesels met ons