Top-5-strategieë om trae leerders te motiveer

deur Marlien van der Westhuizen ~ SOS-navorser

Hulle sit in elke klas – daardie leerders wat gewoon nie omgee nie. As onderwyser, berei jy ʼn uitstekende les voor, ondergaan ure se beroepsontwikkeling, vra raad by kollegas en smeek en soebat leerders om saam te werk. Maar op die ou end werk niks met trae leerders nie.

In sy boek Motivating Students Who Don’t Care bied dr Allen N. Mendler, ʼn bekende skrywer, onderwyser en opvoedkundige sielkundige, vyf strategieë wat onderwysers kan volg om traak-my-nie-agtige leerders te motiveer.

Waar begin ʼn mens?

Hy stel voor dat daar uit die staanspoor konsensus moet wees oor die volgende beginsels:

  • Alle leerders kan leer wanneer hulle oor die nodige akademiese en persoonlike gereedskap beskik.
  • Leerders is van nature lief daarvoor om te leer, maar verloor die voorliefde ná herhaalde mislukking.
  • Leer vereis dat leerders risiko aanvaar, en daarom moet die klaskamer ʼn veilige hawe wees.
  • Elke leerder het die basiese behoefte om te behoort, om bekwaam te wees, en om inspraak te hê in wat met hulle gebeur. Wanneer daar in hierdie behoefte voorsien word, motiveer dit hulle om te leer.
  • Dit moenie uitsluitlik daarom gaan om leerders se selfbeeld te bou nie, maar om hulle uit te daag. Wanneer leerders uitdagende take bemeester, verbeter hulle selfbeeld outomaties.
  • Hoogs gemotiveerde leerders is dikwels die produk van ʼn omgewing waar volwassenes hulle met respek en waardigheid hanteer.

As hierdie beginsels eers vasgelê is, is daar vyf strategieë om te volg om selfs die moeilikste leerder te motiveer.

Beklemtoon leerders se harde werk

Die eerste en straks die belangrikste stap is om erkenning te gee. Onthou, ‘onleerbare’ leerders gebruik heel moontlik hulle optrede om hulle eie onsekerhede oor hulle akademiese vermoëns te probeer verbloem. Moenie foute bloot kritiseer nie, maar gebruik verkeerde of deels korrekte antwoorde as deel van die onderrigproses.

Onderskei tussen pogings en prestasie wanneer jy punte toeken. Waar dit moontlik is, moedig leerders aan om elke dag een klein dingetjie te verbeter.

Skep hoop

Moenie onderskat watter impak dit kan hê om leerders bloot te wys hoe prestasie hulle lewens kan verbeter nie. Dít is een van die eenvoudigste maniere om te motiveer en te inspireer.

Hou in gedagte dat leerders wat glo dat hulle nie ’n bepaalde taak kan verrig nie, weinig motivering het. Daarom is dit onderwysers se taak om uitdagings te skep wat leerders glo hulle kan oorwin. Help leerders haalbare doelwitte stel, want dít is wat hulle motiveer.

Respekteer mekaar

Nes volwassenes, wil leerders ook graag gerespekteer word, en sal hulle dikwels vernietigend optree as hulle voel hulle kry nie respek nie. As volwassene, moet jy altyd professioneel probeer bly, na maniere soek om die leerder beleefd te hanteer, en nie onvanpaste gedrag persoonlik opneem nie.

Oorweeg gerus om leerders by die ontwikkeling van prosedures, reëls en die gevolge van wangedrag in jou klaskamer te betrek. Sodoende wys jy dat jy hulle mening respekteer, en word die verhouding versterk.

Bou verhoudings

Leer is nie altyd lekker nie. Een van die beste maniere om die uitdagende tye te oorleef is om ʼn sterk verhoudingsgrondslag met leerders te hê. Sodoende kan jy hulle makliker motiveer om deur te druk as dit moeilik gaan, en goeie gedrag by hulle afdwing.

Selfs die halsstarrigste leerders moet weet dat hulle menswees belangriker is as hulle gedrag, maar ook dat swak gedrag slegte gevolge het. Indien jy ʼn goeie verhouding met jou leerders handhaaf, dwing jy makliker respek en goeie gedrag af. Die einddoel is om dit vir leerders so moeilik moontlik te maak om swak gedrag te kies.

Wees entoesiasties

Die bekende filosoof Leo Stein vergelyk die perfekte onderrigmetode met ʼn infeksie – dit dring deur en versprei. Jou houding teenoor jou vak moet leerders laat verstaan dat jy dit geniet om hulle onderwyser te wees én dat jy in hulle vermoëns glo.

Wees ʼn voorstander van lewenslange leer. Wees passievol. Wees entoesiasties.

Onderwysers moet alles moontlik doen om te verhoed dat leerders so moedeloos raak dat hulle uiteindelik tou opgooi. Verskeie navorsingstudies het al getoon dat ons verwagtinge van sukses by ander dikwels direk verband hou met die mate waarin hulle dit uiteindelik bereik. Kortom, verwag sukses van jou leerders, en dít is waarskynlik wat jy sal kry.


Tags


Lees meer...