Uitnemende skole dink anders oor tegnologie

Charlotte Fourie

Projekbestuurder: SOS

Kinders is ons toekoms en ‘n goeie toekoms is daarom ook gegrond in die uitnemende onderrig van ons kinders. Ons kan aanvaar dat uitnemende skole ook uitnemende onderrig aanbied, maar wat maak ‘n skool dan uitnemend?

Is sy boek “Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t”, beskryf Jim Collins talle beginsels en praktyke wat organisasies uitnemend maak, een hiervan is ook die rol van tegnologie. Jim verduidelik hoe tegnologie ‘n kragtige instrument kan wees om ‘n organisasie van goed na uitnemend te verander, maar dat uitnemende organisasies anders dink oor tegnologie en tegnologiese verandering. Uitnemende organisasies ignoreer giere, maar word terselfdertyd pioniers in die toepassing van tegnologieë wat spesifiek met die hand uitgesoek is.

Die voordele van tegnologie in die onderwys is sedert 2020 amper algemene kennis, maar die gebruik daarvan om die bied van uitnemende onderrig te help verseker, is nog nie ‘n algemene verskynsel in meeste skole nie. ‘n Uitnemende skool gebruik tegnologie as ‘n versneller van momentum, eerder as die skepper daarvan.

Die regte tegnologie kan kinders toegang bied tot ‘n magdom inligting en hulpbronne, en dit kan opvoeders help om meer innemende en interaktiewe leerervarings te skep. Tegnologie kan ook help om die gaping tussen die klaskamer en die werklike wêreld te oorbrug, sodat kinders dit wat hulle leer op ‘n meer betekenisvolle en relevante manier kan toepas.

Maar vir tegnologie om ‘n skool werklik van goed na uitnemend te transformeer, moet dit op ‘n strategiese en opsetlike manier gebruik word. Dit moet in die kurrikulum en onderrig geïntegreer word op ‘n manier wat die skool se missie en visie ondersteun. Dit moet ook ondersteun word deur voortgesette professionele ontwikkeling en opleiding vir onderwysers, om te verseker dat hulle tegnologie effektief in hul onderrigpraktyk kan gebruik.

Daarbenewens is tegnologie alleen nie genoeg nie, ons moet ‘n kultuur van voortdurende verbetering in die skool hê, waar leiers en onderwysers altyd op soek is na maniere om die opvoedkundige ervaring vir kinders te verbeter. Die skoolkultuur moet eksperimentering, risikoneming en “leer uit mislukking” bevorder.

Tegnologie kan ‘n kragtige instrument wees om skole van goed na uitnemend te omskep, maar dit is nie ‘n towerstaffie nie. Dit moet saam met ander sleutelbestanddele soos leierskap, kultuur en visie gebruik word om uitnemendheid te bereik.Tags

SOS, tegnologie, Wolkskool


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis