Uitvoerende Hoof: Skoleondersteuningsentrum

Daar is ’n vakature vir Uitvoerende Hoof van die Skoleondersteuningsentrum (SOS). Die SOS is deel van die Solidariteit Beweging en die pos is in Centurion, Die Hoewes gebaseer.

 Verantwoordelikhede verbonde aan hierdie pos behels onder meer:

 • die ondersteuning aan bestaande openbare skole om wêreldklas te bly;
 • die ontwikkeling van ʼn oorhoofse strategie om ʼn onafhanklike, wêreldklas-, Christelike, Afrikaanse skoolstelsel binne die bestaande statutêre omgewing daar te stel;
 • die noue samewerking met ander rolspelers in die sektor om seker te maak dat die SOS aanvullend is en dat daar nie duplisering plaasvind nie;
 • die oorhoofse leiding om toe te sien dat die onderwysstelsel en uitkomste in ooreenstemming met die nuwe inligtingsrewolusie en die eise van die toekomstige ekonomie is;
 • die verdere ontwikkeling van Die Wolk-skoolstelsel en die toepassing daarvan op die ontwikkeling van ’n onafhanklike modelskool.
 • die ondersteuning van gemeenskappe om in samewerking met onderwysvennote onafhanklike skole te vestig waar daar ʼn behoefte daarvoor is;
 • die nodige politieke skakeling met die regering, ander rolspelers in die burgerlike samelewing en sakelui; en
 • die bestuur van uitvoerende personeel om hulle in staat te stel om die doelwitte van die SOS te bereik.

 Die ideale kandidaat sal:

 • oor toepaslike bestuursondervinding beskik;
 • ondervinding in onderwysbestuur hê met toepaslike kwalifikasies;
 • finansiële en begrotingsbestuursondervinding hê; (ʼn Finansiële kwalifikasie sal ʼn aanbeveling wees.);
 • kreatief wees en belangstel in nuwe ontwikkelings;
 • ʼn visionêre en strategiese ingesteldheid hê;
 • oor entrepreneuriese vaardighede beskik;
 • die vermoë hê om met personeel te werk en om bestuursleiers in staat te stel om die doelwitte van die organisasie uit te voer;
 • gesonde menseverhoudinge handhaaf, hoë dryfkrag hê en vereenselwig met die Solidariteit Beweging se waardes; en sal
 • die vermoë hê om hoëvlakskakelwerk met verskeie belanghouers te doen.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 25 Februarie 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan [email protected] en heg u Afrikaanse CV (geen sertifikate) daarby aan indien probleme met die skakel ondervind word.

Laai die advertensie hier af.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis