Upington - 15 April 2019

Opleiding vir wêreldklas-onderwysers

Die SOS bied op 15 April 2019 'n opleidingsessie vir Hoër- en Laerskool onderwysers  in Upington aan. Die opleiding word gelei deur vakspesialiste met jarelange onderwysondervinding waarby elke onderwyser (ervare of nat agter die ore) sal baatvind.

 

Hierdie opleidingsgeleentheid bestaan uit 8 sessies vir Wiskunde (Graad 4 -12) Grondslagfase (Graad R - 3) en Afrikaans Huistaal (Graad 4 - 12).

 

Koste beloop R250 per onderwyser, maar is GRATIS vir vakvereniging-lede.

Bankbesonderhede:

Skoleondersteuningsentrum (SOS)

FNB

Rekeningnommer: 62794628548

Takkode: 210554

Ek woon kongres by as 'n vakvereniging-lid

GRATIS

Ek woon graag opleiding by as 'n nie-lid van die SOS

R 250 vir sessie

Indien u nie 'n lid is nie, maar belangstel om aan te sluit, kontak Colette Scott deur 'n e-pos te stuur na [email protected]