VAW

VAW_170x232

Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW)

Visie

Om saam as Wiskunde-onderwysers optimaal te groei deur innoverende opleiding, tegnologie en hulpbronne.

Missie

Wiskunde-onderwysers moet voel dat hul  gewaardeer,  ondersteun en bemagtig word deur die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers.

Die VAW wil die voorloper in Suid-Afrika wees van wiskunde-onderwys, – onderrigmetodes en tegnologie wat wêreldwyd in die klaskamer toegepas word.

Die VAW wil wiskunde-onderwysers se professionele liggaam en spreekbuis wees ten opsigte van kurrikuluminhoude asook  die regte waarop  wiskunde-onderwysers in Suid-Afrika kan aanspraak maak.

Die VAW wil die beeld van die Wiskunde-onderwyser help tot sy regmatige posisie herstel.

Die VAW wil die wiskunde-onderwysberoep aanloklik maak vir leerders wat onderwys as ’n roeping oorweeg.

Wat bied ons:

 • Ondersteuning in Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde vanaf grade 4-12.
 • Hulpbronne: Meer as 2000 werkkaarte, projekte, toetse, ondersoeke en eksamens. Alles van hoë-gehalte, kurrikulum belyn en in Afrikaans.
 • SARO-geakrediteerde opleiding regoor die land en via die internet.
 • Teogang tot die skryf van ’n twee-talige gestandaardiseerde eksamen vir grade 4-9 waarteen skole en onderwysers hul standaard kan meet teen honderde ander skole en duisende ander leerders.
Johan

 

 Johan Koekemoer

E-posadres: [email protected]

SOS-verenigings: Algemene inligting

Elke vereniging bied unieke voordele soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle met nasienriglyne en word aan lede beskikbaar gestel deur die onderwysportaal (onderwysers.co.za). Sien die lys van SOS-lidmaatskapvoordele onderaan.

Koste van lidmaatskap aan verenigings:

 • Individuele lidmaatskap per onderwyser, per vereniging, per jaar: R264 vir 2021
 • Registrasies vir 2021 open Dinsdag 1 Desember 2020 op onderwysers.co.za

Lidmaatskap is slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente sluit aan teen afslagprys per vakvereniging:

 • Student/onderwysassistent: R132

Grondslagfase-onderwysers mag slegs vir een graad aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

 • Toegang tot alle hulpbronne op die SOS se onderwysersportaal by onderwysers.co.za
 • Gratis bywoning of afslag-bywoning van sommige seminare en webinare
 • Gratis aanlyn SARO-kursusse
 • Afslag by kongresse (sien Nasionale kongres – Gauteng en Streekskongres – Wes-Kaap)
 • Addisionele voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een vakvereniging en afslag van R500 by die kongres

Vir meer inligting, kontak vir Colette Scott by [email protected].

Sluit vandag aan by die VAW.

Sluit aan

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page