Verbeter bilaterale integrasie op die 5 maniere

Bilaterale integrasie verwys na die vermoë van jou kind om beide
kante van die liggaam te koördineer tydens die uitvoering van ’n aktiwiteit of
aksie.  Goeie bilaterale vaardighede is
’n aanwysing dat albei kante, links en regs, van die brein effektief
kommunikeer en inligting deel, bv. om knope vas te maak, om te skryf, huppel
ens.

Die volgende is onderafdelings van
bilaterale integrasie en moet baie aandag geniet in die grondslagfase:

 1. Middellynkruising is ’n noodsaaklike vaardigheid wat benodig word vir skryf, lees, kommunikasie en vaslegging van links en regs. Teen die ouderdom van 3 – 4 moet ’n kind die vaardigheid al bemeester het om sy midlyn te kruis.
 2. Simmetriese funksie behels dat twee liggaamsdele saamwerk bv. huppel, fietsry of hopscotch speel. 
 3. Simmetriese beweging is wanneer die liggaam as ’n eenheid beweeg bv. tweebeen spronge en sterspronge.
 4. Fynmotoriese koördinasie – wanneer kleiner, fyner aktiwiteite moet doen met sy/haar hande bv. knip, klei speel, knope vasmaak, krale ryg en skryf.  Die dominante hand en nie-dominante hand verrig twee verskillende funksies.  Die dominante hand doen die aksie en die nie-dominante hand ondersteun. Bv. met ’n knip aksie.
 5. Liggaamsbewustheid is ook ’n belangrike grondslag in die ontwikkeling van bilaterale integrasie. Die kind moet bewus wees van sy posisie in die ruimte (propriosepsie).

Die volgende is oefeninge om bilaterale
integrasie te ontwikkel:

 1. Aksies waar beide hande
  gelyktydig gebruik word bv., slaan ballon, bars seepborrel, rol klei met albei
  hande ens.
 2. Ryg van krale of deur gaatjies
  in papier.
 3. Smeer van broodjies, koekies
  ens.
 4. Knip van papier op ’n lyn.
 5. Skeur van papier of lostrek van
  watte.
 6. Dooskonstruksie, bv. bou van
  items of bou van speelplekke. Lego en Duplo bou is ook goeie oefeninge.

Navorsing toon dat kinders beter presteer
t.o.v. sportaktiwiteite, lees- en skryfvaardighede indien hulle bilaterale
integrasie goed vasgelê is.

Die artikel is geskryf deur Marnelda de Beer, Hoof van die Afrikaanse Grondslagfase-vereniging  (AGV).

Die Afrikaanse Grondslagfasevereniging (AGV) is in 2017 deur die SOS op die been gebring. Die doel van hierdie vereniging is om onderwysers wat betrokke is by grondslagfase-onderrig van Gr RR tot Gr 3 te versterk tydens hierdie kritiese fase van kinders se ontwikkeling. Gelukkige, goed toegeruste onderwysers se entoesiasme aansteeklik en syfer dit ongetwyfeld deur na die leerlinge.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis