Verbeter bilaterale integrasie op die 5 maniere

Bilaterale integrasie  verwys na die vermoë van jou kind om beide kante van die liggaam te koördineer tydens die uitvoering van ’n aktiwiteit of aksie.  Goeie bilaterale vaardighede is ’n aanwysing dat albei kante, links en regs, van die brein effektief kommunikeer en inligting deel, bv. om knope vas te maak, om te skryf, huppel ens.

Die volgende is onderafdelings van bilaterale integrasie en moet baie aandag geniet in die grondslagfase:

 1. Middellynkruising is ’n noodsaaklike vaardigheid wat benodig word vir skryf, lees, kommunikasie en vaslegging van links en regs. Teen die ouderdom van 3 – 4 moet ’n kind die vaardigheid al bemeester het om sy midlyn te kruis.
 2. Simmetriese funksie behels dat twee liggaamsdele saamwerk bv. huppel, fietsry of hopscotch speel. 
 3. Simmetriese beweging is wanneer die liggaam as ’n eenheid beweeg bv. tweebeen spronge en sterspronge.
 4. Fynmotoriese koördinasie – wanneer kleiner, fyner aktiwiteite moet doen met sy/haar hande bv. knip, klei speel, knope vasmaak, krale ryg en skryf.  Die dominante hand en nie-dominante hand verrig twee verskillende funksies.  Die dominante hand doen die aksie en die nie-dominante hand ondersteun. Bv. met ’n knip aksie.
 5. Liggaamsbewustheid is ook ’n belangrike grondslag in die ontwikkeling van bilaterale integrasie. Die kind moet bewus wees van sy posisie in die ruimte (propriosepsie).

Die volgende is oefeninge om bilaterale integrasie te ontwikkel:

 1. Aksies waar beide hande gelyktydig gebruik word bv., slaan ballon, bars seepborrel, rol klei met albei hande ens.
 2. Ryg van krale of deur gaatjies in papier.
 3. Smeer van broodjies, koekies ens.
 4. Knip van papier op ’n lyn.
 5. Skeur van papier of lostrek van watte.
 6. Dooskonstruksie, bv. bou van items of bou van speelplekke. Lego en Duplo bou is ook goeie oefeninge.

Navorsing toon dat kinders beter presteer t.o.v. sportaktiwiteite, lees- en skryfvaardighede indien hulle bilaterale integrasie goed vasgelê is.

Die artikel is geskryf deur Marnelda de Beer, Hoof van die Afrikaanse Grondslagfase-vereniging  (AGV)

Die Afrikaanse Grondslagfasevereniging (AGV) is in 2017 deur die SOS op die been gebring. Die doel van hierdie vereniging is om onderwysers wat betrokke is by grondslagfase-onderrig van Gr RR tot Gr3 te versterk tydens hierdie kritiese fase van kinders se ontwikkeling. gelukkige, goed toegeruste onderwysers se entoesiasme aansteeklik en syfer dit ongetwyfeld deur na die leerlinge.

Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (skool betaal) – R239 Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (betaal self) – R409. Lidmaatskap: Slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente mag gratis aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

 • Alle hulpbronne soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle per vakverenigings waar individue aangesluit het.
 • Toegang tot die SOS se onderwyser-portaal met alle voordele wat daardeur aangebied word.
 • Gratis bywoning van middagseminare (waarde – R250 per seminaar).
 • Gratis aanlyn SARO-kursusse(SACE) (waarde – R200 per kursus).
 • Afslag by kongresse (waarde – R300 per dag).
 • Voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een vakvereniging en afslag by die kongres (waarde – R500 vir die kongres en R200 vir lidmaatskap).

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.