fbpx

Verskeie poste: BCVO Pretoria

BCVO beskik oor die volgende poste in die BCVO kantoor in Pretoria:

  1. Vakadviseur kleuter tot gr. 3 
  2. Vakadviseur Wiskunde en Wetenskappe – sluit in Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap
  3. Vakadviseur Handelsvakke – sluit Rekeningkunde en Besigheidstudie in.
  4. Koördineerder van Afstandsonderrig

Ervaring in die bestuur en ontwikkeling van afstandsonderrigprogramme is noodsaaklik.

  • Die poste kan deeltyds of voltyds (dus twee tot vyf dae per week) wees afhangende van ervaring en kundigheid van die kandidaat ook om op ander terreine in die kantoor behulpsaam te wees. Dit is egter noodsaaklik dat die geskikte kandidate vir die ooreengekome tye in die BCVO-kantoor beskikbaar moet wees.
  • Vakadviseurs moet ten minste vyf jaar ervaring in die onderrig in die betrokke fase en vakke hê.
  • Kandidate moet rekenaarvaardig wees.
  • Kandidaat moet kerkverband en gemeente waar ingeskakel word, aandui.
  • Kandidate wat aan die gestelde vereistes van die pos voldoen asook die etos en waardes van BCVO volledig onderskryf, kan ʼn CV met opvolgbare verwysings aan hub@bcvo.co.za stuur.

          Sperdatum vir aansoeke vir al die poste: DV Donderdag 18 April 2019 om 12:00.

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.