Vyf groot lesse uit die VSA

Johan Koekemoer

Hoof van Onderrig en Leer: SOS

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se Onderrig en Leerafdeling beywer hulle om innoverende en navorsinggebaseerde onderwyspraktyke te ondersoek om sodoende positiewe veranderinge in die onderwyslandskap teweeg te bring. Die SOS werk saam met verskeie opvoedkundige instellings, insluitend die Universiteit van Arizona, om te verseker dat ons navorsing op gelyke voet met internasionale beste praktyke is. Ons het daarom besoek (‘n opvoedkundige ekspedisie onderneem) gaan aflê by ʼn klompie skole, met die doel om verskillende onderwysbenaderings  wat in Suid-Afrika geïmplementeer kan word, in groter diepte te ondersoek.

Een van die belangrikste waarnemings van die ekspedisie, was die doeltreffendheid van spanonderrig. Spanonderrig behels dat onderwysers saam in die klaskamer werk om kundigheid te deel en die kritieke sagte vaardighede te modelleer wat nodig is vir toekomstige sukses, soos samewerking en kommunikasie. Hierdie benadering bevoordeel nie net die kinders nie, maar bied ook ‘n geleentheid vir onderwysers om van mekaar te leer en hul onderrigpraktyke te verbeter.

Die ekspedisie het ook die rol van tegnologie in die verpersoonliking van onderrig en leer vir opvoeders en kinders beklemtoon. Met die gebruik van tegnologie kan kinders, opvoedkundig gesproke, ontmoet word waar hulle is, en leerondersteuning kan aangepas word volgens hul spesifieke behoeftes. Waardes speel egter ‘n deurslaggewende rol om te verseker dat kinders die regte ingesteldheid het om, in samewerking met tegnologie, selfgerig te werk.

Nog ʼn waarneming was dat oop leerruimtes bydra tot beter leerervarings. Dit maak die integrasie van vakke moontlik, en bied geleenthede vir dinamiese skoolroosters wat by die onderrig- en leerbehoeftes van enige spesifieke dag kan aanpas. Met oop leerruimtes het kinders meer geleenthede om saam te werk en van mekaar te leer.

Uit die ekspedisie kon die SOS vyf lesse identifiseer, wat geleer kan word uit  innoverende benaderings tot onderwys:

  1. Tegnologie maak groot klaskamers klein, wat persoonlike aandag aan individuele leerders moontlik maak.
  2. Oop leerruimtes skep geleenthede vir beter leerervarings en professionele ontwikkeling.
  3. Spanonderrig ontsluit onderwysinnovasie.
  4. Kinders leer meer by mekaar as wat ons soms wil erken.
  5. Die gebruik van tegnologie kom eers tot sy volle reg wanneer onderwysers en kinders ʼn sterk gemene waardestelsel het.

Ten slotte word voorgestel dat skole nuwe rolle vir onderwysers moet skep, soos onderwysnavorser, data-analis en pedagogiese-leier. Hierdie onderwysers met spesifieke opvoedkundige rolle, tesame met ander belanghebbendes, moet ‘n onderrig- en leerkomitee saamstel om te verseker dat skole met beste praktyke leiding neem. SOS se opvoedkundige ekspedisie het getoon dat innovasie in onderwys van kardinale belang is vir die toekoms van onderwys in Suid-Afrika, en ook dat dit  noodsaaklik is om voort te gaan om nuwe en innoverende benaderings tot onderwys te ondersoek.Tags

lesse, OLM, SOS, VSA


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis