Vyf maniere om denkvaardighede in jou klas aan te wakker

Johan Koekemoer

Hoof van Onderrig en Leer: SOS

Die belangrikheid van die ontwikkeling van denkvaardighede soos kritiese denke en kreatiewe denke in skole kan nie oorbeklemtoon word nie. Aangesien ons daagliks die impak van outomatisering en kunsmatige intelligensie in die arbeidsmag sien, is dit noodsaaklik dat leerders die vermoë ontwikkel om probleme onafhanklik te ontleed, te evalueer en op te los. Hierdie vaardighede kan egter nie bemeester word deur memorisering nie, maar eerder deur aktiewe leer wat leerders aanmoedig om te bevraagteken, te verken en te eksperimenteer.

Onderwystegnologie kan ‘n belangrike rol speel in die fasilitering van die ontwikkeling van denkvaardighede by leerders. Platforms soos Die Wolkskool is ontwikkel om die Omgekeerde Klaskamermodel te ondersteun, waar leerders voorafopgeneemde videolesse buite die klas kyk en klastyd dan vrystel vir meer innemende en interaktiewe aktiwiteite. Hierdie benadering bied aan leerders die geleentheid om aktief te leer, waar hulle hul kritiese en kreatiewe denkvaardighede in ‘n ondersteunende omgewing kan toepas.

Verder speel bekwame onderwysers ‘n belangrike rol in die modellering en fasilitering van die ontwikkeling van denkvaardighede by leerders. Deur ‘n leeromgewing te skep wat leerders aanmoedig om te bevraagteken, aannames uit te daag en kreatief te dink, kan onderwysers leerders ondersteun in die ontwikkeling van hierdie noodsaaklike vaardighede.

Tegnologie kan ook gebruik word om die ontwikkeling van denkvaardighede by leerders te ondersteun. Byvoorbeeld, aanlyn simulasies, samewerkende platforms en multimedia-hulpbronne bied leerders geleenthede om te verken, te eksperimenteer en te skep. Met onmiddellike terugvoer kan leerders oor hul leer besin en hul kritiese denkvaardighede verbeter.

Opsommend kan onderwysers die volgende vyf strategieë implementeer om te verseker dat leerders denkvaardighede ontwikkel:

  1. Oefen aktiewe leer – Moedig leerders aan om krities en kreatief te dink deur probleemoplossing, bevraagtekening en verkenning.
  2. Gebruik onderwystegnologie – Platforms soos Die Wolkskool kan die omgekeerde klaskamerbenadering ondersteun, klaskamertyd vir aktiewe leer vrystel en geleenthede bied vir leerders om met multimediahulpbronne en simulasies om te gaan.
  3. Werk saam met ander – Moedig leerders aan om saam met eweknieë, onderwysers en professionele persone in die bedryf te werk. Dit sal leerders help om spanwerk en kommunikasievaardighede te ontwikkel, en hulle ook aan uiteenlopende perspektiewe en idees bloot te stel.
  4. Moedig refleksie aan – Bied leerders geleenthede om na te dink oor hul leer ervarings. Dit kan hulle help om hul kritiese denkvaardighede te verbeter deur hul denkprosesse te ontleed en areas vir verbetering te identifiseer.
  5. Modelleer kritiese denke – Onderwysers en skoolleiers kan kritiese denke en kreatiwiteit modelleer deur deurdagte vrae te vra, aannames uit te daag en leerders aan te moedig om diep na te dink oor kwessies. Dit kan leerders help om hierdie vaardighede te ontwikkel deur te sien hoe hulle in werklike situasies toegepas word.

Ten slotte is dit noodsaaklik om leerders toe te rus met denkvaardighede soos kritiese denke en kreatiewe denke vir hul sukses in die nuwe wêreld van werk. Deur die implementering van die Omgekeerde Klaskamermodel met onderwystegnologie soos Die Wolkskool, kan onderwysers klaskamertyd vrystel om die ontwikkeling van hierdie vaardighede by leerders te fasiliteer. As onderwysleiers is dit ons verantwoordelikheid om leerders nie met kennis toe te rus nie, maar ook wysheid wat deur die skep van doelgerigte leerervarings verkry word. Deur leerders met die nodige vaardighede te bemagtig, anker ons hulle nie net in hul gemeenskappe nie, maar bemagtig ons hulle ook om in die globale wêreld van werk mee te ding.

Skryf in vir die SOS se Denkvaardigheidstoets

Die Denkvaardigheidstoets (DVT) is die Skoleondersteuningsentrum (SOS) se poging om ʼn konkrete verskil te maak op die manier waarop ons onderrig om hulle gereed te maak vir ʼn toenemend veranderende wêreld.

Die klem is op die ontwikkeling van denkvaardighede eerder as op die blote versameling van kennis en die weergee daarvan in toetse en eksamens.Tags

Johan Koekemoer, SOS


Lees meer...