Vyf maniere om Vasbyt te kweek

2019-07-17

Angela Duckworth het in 2016 ’n boek getitel “Grit: The Power of Passion and Perseverance” bekendgestel waarin sy Grit identifiseer as die sleutelfaktor tot langtermynsukses. Angela definieer Grit as ’n kombinasie van deursettingsvermoë en passie vir langtermyndoelwitte. Die definisie, vanuit ’n sielkundige oogpunt, het twee komponente:

 1. Die vermoë van ’n individue om by langtermyndoelwitte te bly.
 2. Die vermoë van ’n individu om aan te hou ten spyte van uitdagings.

Ons het die woordeboek genader en die perfekte Afrikaanse woord gesoek vir Grit: Vasbyt. Vasbyt is ’n individu se vermoë om nie moed te verloor nie en deur te druk om ’n taak of onderneming te voltooi.

Nou hoekom het die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) al seminare aangebied oor Vasbyt? Hoekom sal Dr. Danie Brink lofsing oor vasbyt tydens sy sessies? Hoe beïnvloed dit leerders se prestasie op skool?

 Kom ons kyk na die navorsing:

Navorsing toon ’n sterk positiewe korrelasie tussen leerders  se Vasbyt-vermoë en hul akademiese prestasies. Spesifiek in die vakrigting Wiskunde. Leerders wat die vermoë het om aan te hou en produktief te sukkel se ingesteldheid is heelwat meer positief en dit lei tot sukses.

Aan die ander kant is onderwyservaring die rede hoekom ons Vasbyt so hoogag. Ervaring in die klaskamer en gesprekke met onderwysers wys daarop dat leerders nie meer probeer nie. Sodra ’n Wiskunde-probleem te uitdagend is, dan gee leerders eenvoudig moed op. Daar is baie argumente hoekom dié verskynsels meer prominent blyk as 20 jaar gelede. Kenners reken dat ouers deesdae meer gereeld hulle kinders se huiswerk doen en dat kinders te veel ekstra-klasse het. Wat ook al die redes mag wees, die feit bly staan dat Vasbyt oorhoofs ontbreek by meeste leerders. Die goeie nuus is dat alhoewel Vasbyt ’n genetiese eienskap is dit volgens navorsing ook plasties.

Met ander woorde, leerders kan Vasbyt aanleer en gebruik indien hul die volgende vyf goed doen:

 1. Maak seker jy het ’n belangstelling in wat jy doen.
 2. Oefen, oefen, oefen. Die bekende skrywer Malcom Gladwell argumenteer dat daar 10 000 ure se doelgerigte oefening ingaan in enige saak voordat iemand as meester kan staan. Die klem lê op doelgerigte oefening.
 3. Verbind aksies waarmee jy nou besig is met ’n hoër doelwit. Die vergelyking wat jy nou oplos is ’n mikro-doelwit in die groter prentjie waar jy staan in die professionele wêreld.
 4. Skep hoop. Hoop lê in die hart van iemand wat dinamies van denke is. Hoop dryf jou om aksie te neem om jou vooruitsigte haalbaar is indien jy aanhou.
 5. Omring jouself met mense wat kan Vasbyt. Net soos alle gedagte-gewoontes kan vasbyt afsmeer indien jy genoeg daaraan blootgestel word.

Opsomming:

Wiskunde-onderwysers moet Vasbyt modelleer want leerders doen nie wat jy sê nie, maar hulle doen wat jy doen.

Hou jouself professioneel skerp om te verseker jou belangstelling in Wiskunde-onderrig bly vlymskerp. Al het jy 30 jaar se onderwysondervinding, moet nooit ophou leer nie.

Onthou jou roepingsbesef, jy onderrig vir ’n groter doel as resultate. Jy moet hoop en vertrou dat jy die vermoë het om daadwerklik ’n verskil te maak en daar waar jy moed verloor onthou om hoop te kom skep by jou vakvereniging.

Laastens, bou ’n netwerk van ander positiewe onderwysers en leer saam, groei saam en droom saam.


Bepaal wat jou eie Vasbyt-telling is deur hierdie vraelys in te vul. Ons sal dan vir jou terugvoer stuur.

Vasbyt-vraelys

Die artikel is geskryf deur Johan Koekemoer, Hoof van die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW)

Die VAW.is die enigste Afrikaanse beroepsvereniging vir wiskunde-onderwysers. Kortkursusse, eendagkursusse en twee- of driedagkongresse is deel van die dienste wat die VAW bied.

Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (skool betaal) – R239 Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (betaal self) – R409. Lidmaatskap: Slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente mag gratis aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

 • Alle hulpbronne soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle per vakverenigings waar individue aangesluit het.
 • Toegang tot die SOS se onderwyser-portaal met alle voordele wat daardeur aangebied word.
 • Gratis bywoning van middagseminare (waarde – R250 per seminaar).
 • Gratis aanlyn SARO-kursusse(SACE) (waarde – R200 per kursus).
 • Afslag by kongresse (waarde – R300 per dag).
 • Voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een vakvereniging en afslag by die kongres (waarde – R500 vir die kongres en R200 vir lidmaatskap).

Gesels met ons