Vyftien lesse van visionêre leiers

Aangepas uit Flip Buys se aanbieding by Akademia-leierskapsimposium

13 April 2022
IMG 8977
Flip Buys – Voorsitter: Solidariteit Beweging

1. Die verlede is die beste gids wat ons het vir die toekoms

“Die monumentale tragedies van die 20ste eeu – ‘n wêreldwye Groot Depressie, twee verwoestende Wêreldoorloë, die Holocaust, hongersnood wat miljoene in die Sowjetunie en tienmiljoene in China doodgemaak het – behoort ons te laat met ‘n ontnugterende gevoel van die bedreigings vir enige samelewing. Maar hierdie generasie se onkunde oor die geskiedenis laat hulle vry om ligsinnig te wees – totdat die volgende katastrofe tref, en hulle heeltemal verras.” – Thomas Sowell

2. Die wêreld is nie Westers nie

“Die Westerse geloof in die universaliteit van die Westerse kultuur het drie probleme: dit is vals, dit is immoreel en dit is gevaarlik.” – Samuel Huntington

3. Werk met werklikhede, nie jou wense nie

Dit het na onafhanklikwording regoor Afrika gou duidelik geword dat bevrydingsbewegings nie soseer vír demokrasie geveg het nie, maar eintlik vir mag en selfverryking. – Martin Meridith

4. Die plan moet groter as die probleem wees

“Moenie klein plannetjies beraam nie; dit het nie die geheimsinnige krag wat mense se bloed  laat bruis nie en sal nie slaag nie. Maak groot planne; mik hoog in hoop en in werk terwyl julle onthou dat ‘n edel, logiese plan wat opgeteken is, nooit sal vergaan nie, maar lank ná ons nie meer hier is nie ‘n lewende ding sal wees wat voortdurend met groot drif na vore sal kom.” – Daniel Burnham

5. Ons mag maar Afrikaners wees

“Dit het die afgelope tyd mode geword om te praat van die gelykmaking van volke, en van die onderdompeling van verskillende nasies in die smeltpot van die hedendaagse samelewing. Ek verskil daarmee. Die verdwyning van hele volke sal die mensdom nie minder verarm as wanneer alle mense identies word, met dieselfde gesigte en persoonlikhede nie. Volke is die rykdom van die mensdom. Die minste onder hulle het sy eie besondere kleure, en huisves in homself ‘n besondere deel van God se ontwerp.” – Aleksandr Solzhenitsyn

6. Kultuuroordrag van geslag tot geslag

“Een van die tekens van ‘n groot samelewing is die ywer waarmee dit kultuur van een geslag na die volgende oordra. Hierdie kultuur is die beliggaming van alles wat die mense van daardie samelewing dierbaar is. Wanneer een generasie nie meer sy eie erfenis ag nie en nie daarin slaag om die fakkel aan sy kinders oor te dra nie, sê dit in wese dat die einste grondbeginsels en ervarings wat die samelewing maak wat dit is, nie meer geldig is nie. Wat nodig is wanneer dit gebeur en die samelewing sy pad verloor het, is dat leiers moet opstaan wat nie die weggooi nalatenskap vergeet het nie en wat dit met hul hele hart liefhet.” – Winston Churchill

7. Leef vir die volgende geslag

“Samelewings hou net stand wanneer hulle toegewy is aan toekomstige geslagte, en hulle stort ineen soos die Romeinse Ryk wanneer die plesier en begeertes van die lewendes die erfenis van die ongeborenes toeneem.” – Roger Scruton

8. Hou vol, hou aan en hou moed

“As jy deur hel gaan, gaan voort!” – Winston Churchill

9. Vêrsiende leiers is dapper, maar veg uit liefde, nie uit haat nie

“Net diegene wat die moed het om teen groot drake te veg, kom agter hulle is meestal net klein akkedissies.” – GK Chesterton

10. Versamel leiers, nie volgelinge nie

“’n Ster wil boontoe skiet. ’n Leier help diegene rondom hom om sterre te word.” – Simon Sinek

11. Sukses is ’n keuse

“Of jy seëvier of misluk, verduur of sterf, hang meer af van wat jy self doen as van wat die wêreld aan jou doen.” Jim Collins

12. Aanbod skep vraag

“As ek eers marknavorsing gedoen het, het almal net ’n  vinniger perd gevra.” – Henry Ford

13. Vêrsiende leiers is “Aristokrate”

“Die aristokratiese lewenshouding is geen blote trots en afsydigheid nie. Dit is verantwoordelikheidsgevoel teenoor ’n mens self; dit is die geloof aan (in) ewige geestelike goedere en die geloof dat hul waarde onafhanklik van die goed- of afkeuring van die mense is; dit is die stel van die swaarste taak aan ’n mens self: die lewe na die innerlike wet van jou eie wese; dis die weerbaarheid teen massa-waardes; dit is die erkenning van die eensame taak om die geestelike skatte hoog te hou en veilig deur die massa te dra.” – NP Van Wyk Louw

14. Die Weste is die beste (vir Westerlinge!)

“Die Westerse kulturele pakket bied vandag nog steeds die beste beskikbare stel van ekonomiese, sosiale en politieke instellings – dié wat die grootste kans bied om die skeppende vermoë van mense te ontsluit wat die uitdagings van die nuwe eeu te bowe kan kom.”

“’n Kultuur – of wyd gestel, ’n beskawing – is in wese die tekste wat in sy skole onderrig word en geleer word deur sy leerders, en onthou word in tye van verdrukking. Die grootste bedreiging vir die Weste is nie die Chinese, Islam of omgewingskrisisse nie, maar Westerlinge se verlies aan vertroue in die beskawing en kultuur wat ons van ons voorouers geërf het.” – Naill Ferguson

15. Leiersrolle

Leiers het drie rolle: Visie-ontwikkeling, Kommunikasie en Implementering – Jack Welsh.


Tags

Flip Buys, leierskap, SOS


Lees meer...