Waardegerigte onderwys is kern tot seksonderrig

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) is van mening dat die voorgestelde seksonderrig leerders nie toerus nie, maar blootstel aan ʼn uiters grafiese kurrikulum wat oor die algemeen nie ouderdomsgepas is nie.

“Ons glo dat die grafiese aard van die kurrikulum leerders onnodig blootstel aan kennis waarvoor hulle nie gereed is nie in ʼn omgewing wat nie toegerus is vir die hantering van die sensitiewe aard van die onderwerp nie,” sê Melanie Buys, hoof van ontwikkeling by die SOS.

Buys benadruk dat die grondliggende doel van lewensoriëntering die vaslegging van waardes moet wees. Weens tegnologie het leerders deesdae toegang tot baie materiaal waarvoor hulle dikwels nie gereed is nie. Dit kan slegs teëgewerk word deur ʼn gesonde waardestelsel en kritiese denke. Die voorgestelde kurrikulum blyk nie ouderdomsgeskik te wees nie en bevat grafiese inligting strydig met gesonde gesinswaardes. Alhoewel mens leerders wil toerus om as tieners veilig te wees en die regte besluite te neem, sal hierdie kurrikulum leerders eerder aanmoedig tot onvanpaste en onveilige gedrag.

“Ouers en onderwysers moet besluit wat in die beste belang van die kind is. Waar hulle nie gelukkig is met die kurrikulum nie, moet hulle hul op die regte forums daarteen uitspreek.”

“SOS beveel aan dat skole en onderwysers hul goeie oordeel gebruik in die aanbied van die DBO se seksonderrigkurrikulum, en waar nodig, vervang met inhoud wat ouderdom toepaslik is, waardes oordra en ook Christen /gelowige ouers se goedkeuring wegdra.”

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis