Waardes kweek veerkragtigheid

Sarina Prinsloo

Skakelbeampte: SOS

Ons hedendaagse samelewing stoei met ʼn verskeidenheid morele en etiese uitdagings. Ongelykheid, korrupsie en menseregteskendings is aan die orde van die dag en leerders word deur sosiale media en ander platforms daagliks daarmee gekonfronteer. Daarom het die onderrig van waardes in skole die afgelope paar jaar al hoe belangriker geword.

Stephen Covey, die bekende Amerikaanse skrywer en sakeman, het waardes vergelyk met die wortels van ‘n boom, “ʼn Persoon se kernwaardes bepaal die rigting en veerkragtigheid van hul groei.”

Waardeopvoeding kan leerders help om die vaardighede en kennis te ontwikkel wat hulle nodig het om verantwoordelike besluite te neem, sterk verhoudings te bou en aktiewe en betrokke lede van hul gemeenskappe te word.

Een van die belangrikste voordele is dat dit leerders met ʼn sterk morele karakter ontwikkel. Waardes soos eerlikheid, verantwoordelikheid en empatie is noodsaaklik vir die bou van vertroue en respek in verhoudings, beide persoonlik en professioneel. Die onderrig van hierdie waardes kan leerders help om eienaarskap van hul dade te neem en ander met vriendelikheid en respek te behandel.

Nog ‘n voordeel van die onderrig van waardes in skole is dat dit leerders help om kritiese denkvaardighede te ontwikkel. Dit moedig leerders aan om na te dink oor die implikasies van hul aksies en om verskillende perspektiewe te oorweeg.

Waardes soos burgerlike verantwoordelikheid en sosiale geregtigheid kan leerders inspireer om aksie te neem en ‘n positiewe impak op die wêreld rondom hulle te maak. Deur te leer oor verskillende mense en hulle uitdagings, kan leerders ‘n gevoel van empatie en deernis ontwikkel, en leer om met ander saam te werk om ‘n verskil te maak.

Boonop sal die onderrig van hierdie waardes ook ‘n positiewe en veilige leeromgewing bevorder. Wanneer leerders waardes soos respek, insluiting en geweldloosheid verstaan ​​en beoefen, is hulle meer geneig om hul klasmaats en onderwysers met vriendelikheid en respek te behandel, wat ‘n meer positiewe en ondersteunende leergemeenskap skep.

Leerders moet verstaan dat Suid-Afrika ʼn diverse samelewing het met verskillende kulture, gelowe en agtergronde, en daarom ook verskillende stelle waardes. Dit is daarom belangrik dat skole hulle waarde-onderrig met die nodige respek vir hierdie diversiteit aanpak, maar dít nie ten koste van hul eie waardes nie.

Ten slotte, die onderrig van waardes in skole kan ‘n positiewe impak op leerders se persoonlike en professionele ontwikkeling hê, sowel as op die breër gemeenskap. Dit kan help om ‘n meer regverdige en deernisvolle samelewing te skep, en ‘n veilige en inklusiewe leeromgewing te bevorder. Skole moet dit dus oorweeg om waarde-onderrig ‘n integrale deel van die kurrikulum te maak.

“Waardes is soos vingerafdrukke. Niemand s’n is dieselfde nie, maar jy laat dit op alles wat jy doen.” – Elvis Presley.


Tags

Skoleondersteuningsentrum, SOS, waardes


Lees meer...