Wat is WIRTEK en hoekom is dit belangrik vir skoolgaande kinders?

deur Celeste Labuschagne

Onderwysspesialis: SOS

Indien mens kyk na ’n eenvoudige kort beskrywing van wat ’n Chemiese Ingenieur doen, lyk dit as volg: ’n Chemiese Ingenieur gebruik vakke soos Wiskunde, Biologie en Fisika om antwoorde op probleme te vind. In meeste gevalle is daar ook Tegnologie en Kodering betrokke en daar is verslae wat gelees en geskryf moet word. Dit impliseer dat taal ook ’n groot rol speel.

WIRTEK blog

Vakke soos Wiskunde, Wetenskappe, Biologie en Tale word egter op skool in isolasie aangbied. Leerders leer in die Wiskundeklas hoe om wiskundige probleme op te los, en in die Wetenskappeklas leer hulle hoe om Fisika– of Chemie probleme suksesvol op te los. Dié omstandighede simuleer egter glad nie die situasies waarin ’n kind eendag in ’n beroep probleme moet oplos nie. In geen beroep word probleme slegs met die inhoudskennis van een vak opgelos nie en om ’n leerder eers op Universiteit bloot te stel aan integrasie van vakke beteken dat daar ’n gulde geleentheid op skool gemis word. 

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) het, na baie navorsing, besluit om van 2023 af ’n jaarlikse W2IRT2EK2—minikongres aan te bied. Tydens hierdie minikongresse sal kenners op die gebiede van Wiskunde, Wetenskappe, Ingniuerswetenskap, Robotika, Tegnologie, Taal, Kuns en Kodering onderwysers kom wys  hoe die onderskeie vakke geintegreer kan word. Die minikongresse gaan ook ten doel hê om te beklemtoon hoe “WIRTEKifisering“ van vakke leerders se kreatiewe denke, kritiese denkvaardighede en kommunikasievaardighede sal verbeter – alles vaardighede wat hul nodig gaan hê in ’n vinnig veranderende, digitale era.

Daar gaan ook jaarliks ‘n W2IRT2EK2-kompetisie aangebied word. Hierdie kompetisie skep ’n scenario waarbinne leerders komplekse probleme moet oplos deur middel van die integrasie van vakke. Hoër Tegniese Skool Tom Naudé het reeds ’n paar spanne ingeskryf en ons wil graag ander hoëskole en laerskole aanmoedig om in te skryf aangesien die inskrywings eers op 29 September sluit en die kompetisie teen einde Oktober beslis gaan word. Op hierdie manier kan leerders blootgestel word aan situasies waar hulle hul vakkennis moet integreer sonder dat kosbare klastyd verlore gaan.

W2IRT2EK2 is dus die antwoord op Amerika se STEAM inisiatief, maar in Afrikaans. Die uitsluitlike doel van W2IRT2EK2 is om leerders universiteit, of in die samelewing in te stuur, wat toegerus is om probleme op te los wat nog nie bestaan nie.

Indien skole spanne wil inskryf vir die WIRTEK-kompetisie kan hul ’n e-pos stuur na ([email protected] of klik op dié skakel om die kompetisiereëls en projekbesonderhede te besigtig.


Tags

Celeste Labuschagne, Leerstylteorie, SOS, WIRTEK


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis